Seminarai

Seminarai

Spalio 4 d.
Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojams „Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integruojant Kimochis programą. Įvadinė dalis”
Aprašymas:
Pagal kvalifikacijos tobulinimo programą  „Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integruojant Kimochis programą” (Nr. 213002382)
Lektorė – Gintarė Visockė-Vadlugė
Data ir vieta:
Virtuali aplinka, 2023-10-04 13 val.
Atsakingas:
R. Sasnauskienė
Registracija į renginį Registruotis
Spalio 4 d.
Seminaras lietuvių kalbos mokytojams „Įvairių rūšių ir žanrų tekstų skaitymo ir analizės strategijos 5–12 kl.: grožiniai tekstai”
Aprašymas:
pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Teksto skaitymo ir kūrimo strategijos lietuvių kalbos ir literatūros pamokose”  
Lektorius: hum. m. dr. Mindaugas Grigaitis, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas ekspertas
Data ir vieta:
Virtuali aplinka, 2023-10-04 15 val.
Atsakingas:
A. Čibirienė
Spalio 4 d.
Seminaras fizinio ugdymo mokytojams „Fizinis ugdymas 2023-2024 mokslo metais“
Aprašymas:
pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Fizinis raštingumas: teorija ir praktika mokykliniame fiziniame ugdyme“ (Nr. 213002709)  
Lektoriai: doc. dr. Laima Trinkūnienė (Lietuvos sporto universitetas), fizinio ugdymo mokytojai-praktikai
Data ir vieta:
Virtuali aplinka, 2023-10-04 15 val.
Atsakingas:
L. Montrimaitė
Registracija į renginį Registruotis
Spalio 6 d.
Seminaras Kauno lopšelio-darželio „Vaikystė” mokytojams „Iššūkius kokybiškam ugdymui padedantys įveikti ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniai”
Aprašymas:
pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais”
Lektorė - dr. Eglė Krivickaitė-Leišienė (VDU)

Data ir vieta:
2023-10-06 13 val.
Atsakingas:
R. Sasnauskienė
Spalio 11 d.
Seminaras lietuvių kalbos mokytojams „Įvairių rūšių ir žanrų tekstų skaitymo ir analizės strategijos 5–12 kl.: publicistiniai tekstai”
Aprašymas:
pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Teksto skaitymo ir kūrimo strategijos lietuvių kalbos ir literatūros pamokose”  
Lektorius: hum. m. dr. Mindaugas Grigaitis, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas ekspertas
Data ir vieta:
Virtuali aplinka, 2023-10-11 15 val.
Atsakingas:
A. Čibirienė
Registracija į renginį Registruotis
Spalio 25 d.
Seminaras lietuvių kalbos mokytojams „Įvairių rūšių ir žanrų tekstų skaitymo ir analizės strategijos 5–12 kl.: multimodaliniai tekstai”
Aprašymas:
pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Teksto skaitymo ir kūrimo strategijos lietuvių kalbos ir literatūros pamokose”  
Lektorius: hum. m. dr. Mindaugas Grigaitis, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas ekspertas
Data ir vieta:
Virtuali aplinka, 2023-10-25 15 val.
Atsakingas:
A. Čibirienė
Registracija į renginį Registruotis
Spalio 26 d.
Seminaras „Mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo koncepcija: įsivertinimo paskirtis, tikslas, uždaviniai”
Aprašymas:
pagal kvalifikacijos kėlimo programą „Mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas veiklos kokybės įsivertinimas:  prasmė ir procesas” (tęstinis, dalyvauja gegužės mėn. užsiregistravę mokytojai).
Lektorės: Agnė Brandišauskienė, Regina Sabaliauskienė

Data ir vieta:
Virtuali aplinka, 2023-10-26 13 val.
Atsakingas:
R. Sasnauskienė
Spalio 30 d.
Seminaras Kauno r. Babtų gimnazijos mokytojams pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Kaip „auginti“ mokinį?“
Aprašymas:
Lektorė - A. Blandė, psichologė

Data ir vieta:
Babtų gimnazija, 2023-10-30 10 val.
Atsakingas:
V. Stipinienė
Spalio 30 d.
Seminaras logopedams ir specialiesiems pedagogams „Logopedo praktika: garsų tarimo mokymas ir darbas su zondais“
Aprašymas:
pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Įvairių gebėjimų mokinių pažinimas, motyvavimas, paramos ir pagalbos jiems teikimas“ (Nr. 213002572)
Lektorė -  Eglutė Šliauterienė, socialinio darbo magistrė, logoterapeutė
Data ir vieta:
Švietimo centras, 2023-10-30 10 val.
Atsakingas:
L. Montrimaitė
Registracija į renginį Registruotis
Kalendorius Pasirinkite norimą dieną