Naudingos nuorodos

1. Metodinis mokomasis filmas „Mokydami mokomės. Geros mokyklos požymių raiška Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje“. Filme dalinamasi Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos gerąja patirtimi, pastebėta išorinio vertinimo metu. Filmas sukurtas remiantis 10 ugdomųjų veiklų (pamokų, neformalaus švietimo veiklų), mokinių, mokytojų, gimnazijos vadovų interviu medžiaga. Filmo kūrėjai kėlė sau uždavinį – ieškoti atsakymų į klausimus: „Kokia yra Gera mokykla?“, „Kaip (su)kurti Gerą mokyklą?“… Filmas bus įdomus ir naudingas tiek pedagoginės bendruomenės atstovams, tiek plačiajai visuomenei, keliančiai sau panašius klausimus.
Mokydami mokomės. Geros mokyklos požymių raiška Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje
2. Metodinis leidinys „Formuojamasis vertinimas – individualiai pažangai skatinti“, išleistas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Ugdymo plėtotės centro, Nacionalinio egzaminų centro ir Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros bendrų pastangų dėka.
Formuojamasis vertinimas – individualiai pažangai skatinti
3. IQES online Lietuva – instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti. . Daug vertingos informacijos mokytojui skyriuje Biblioteka (naudotojo vardas: iqeslt, slaptažodis: iqeslt)
IQES online Lietuva
4. ŠMSM Švietimo aprūpinimo centro svetainė Švietimo naujienos skirta atspindėti švietimo kaitos aktualijas, dalintis naujienomis iš šalies ugdymo įstaigų ir kaupti informaciją mūsų dienų mokytojo portretui.
Švietimo naujienos
5. Internetinė Europos mokyklinio ugdymo platforma – masinių atvirųjų internetinių kursų platforma. Joje rasite mokytojams ir kitiems mokyklų darbuotojams skirtus profesinio tobulinimosi kursus. Anglų kalba, didžioji dalis kursų nemokami.
School Education Gateway
6. Mokytojo televizija – virtuali erdvė, kurioje galima rasti vertingos vaizdo informacijos aktualiomis švietimo temomis. Šioje svetainėje taip pat skelbiama visa svarbiausia Ugdymo plėtotės centro vaizdo medžiaga.
Mokytojo TV
7. Matific – daugiakalbė platforma matematikos mokymui/si. Smagios ir interaktyvios užduotys, kurios apima pradinio ugdymo (iki 6 klasės) matematikos programą ir padeda papildyti bei sustiprinti matematikos žinias.
www.matific.com
8. Nacionalinio egzaminų centro svetainėje rasite visą informaciją apie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus, įskaitas, valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus, brandos darbą.
Nacionalinis egzaminų centras
9. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro svetainėje galima rasti informaciją apie respublikines mokinių olimpiadas ir konkursus, taip pat ankstesnių metų olimpiadų užduotis.
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
10. Ugdymo turinio informacinė sistema Ugdymo sodas – interaktyvi mokytojui skirta aplinka, kurioje jis dirba, ieško informacijos ir bendrauja. Informacinėje sistemoje mokytojas planuoja ugdymą procesą, savo kvalifikacijos tobulinimą, pildo kompetencijų aplanką
Ugdymo sodas
11. Internetiniai masiniai kursai įvairiomis temomis, daugiau nei 900 kursų skirti pedagogikos tematikai. Anglų kalba.
Class Central