Kauno rajono švietimo centras

Neformalusis suaugusiųjų švietimas, profesinės kvalifikacijos tobulinimas,
mokytojų metodinės veiklos, mokinių olimpiadų ir konkursų organizavimas,
programų ir projektų rengimas

Artimiausi renginiai
Naujienos
2023-09-28
Tradiciniai mokslų metų pradžios pagalbos mokiniui specialistų pasitarimai
Kaip ir kasmet, rugsėjo mėnesį vyko pagalbos mokiniui specialistų pasitarimai, skirti naujų mokslų metų aktualijoms...
2023-09-20
Kauno rajono TAU mokslo metų pradžios šventė
Kauno rajono Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) studentai Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje šventiškai pradėjo...
2023-09-13
Mokymai Bari mieste Italijoje
Šeši Kauno rajono TAU prorektoriai (Antanas Švedas, Aldona Čibirienė, Elvyra Matveičikienė, Rima Šuliokienė, Daiva...
2023-06-21
Kauno rajono direktorių pavaduotojų ugdymui išvyka į Punsko mokyklas
Kauno rajono švietimo centras ir Kauno rajono kultūros, švietimo ir sporto skyrius 2023 m. birželio 21 d. organizavo...
2023-06-08
Kauno r. ugdymo įstaigų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinė diena Birštone
Birželio 8 dieną Kauno rajono ugdymo įstaigų logopedai ir specialieji pedagogai vasarą pradėjo išvyka į Birštono...
2023-06-07
PSICHOLOGŲ METODINIS SUSIRINKIMAS
Birželio 7 d. vyko baigiamasis šių mokslo metų Kauno r. ugdymo įstaigų psichologų išvažiuojamasis metodinis...
2023-06-06
Edukacinė išvyka į Anykščių lopšelį-darželį „Spindulėlis”
Kauno rajono ikimokyklinio, priešmokyklinio, meninio ugdymo mokytojai 2023 m. birželio 6 d. dalyvavo edukacinėje...
2023-06-05
Projekto „VRSciT SPOT“ rezultatai suaugusiųjų mokymui/si
Lietuvos švietimo istorijos muziejus kviečia suaugusiųjų švietėjus susipažinti su Erasmus+ strateginių partnerysčių...