Trečiojo amžiaus universitetas

Atgal

 Kauno rajono trečiojo amžiaus universitetas (KRTAU) – neformaliojo suaugusiųjų švietimo institucija, kurios tikslas - skatinti vyresnio amžiaus žmonių aktyvumą, užimtumą, dalyvavimą visuomenės ir savarankiško gyvenimo srityse. Universitetas įkurtas 2012 m. Pradžioje universitete mokėsi 200 studentų, veikla vyko penkiose seniūnijose (Domeikavos, Garliavos, Kačerginės, Lapių, Zapyškio). Metams bėgant studentų skaičius augo, dabar siekia 650,  veikla vyksta dvylikoje Kauno rajono seniūnijų: Babtų, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Lapių, Kačerginės, Karmėlavos, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Vilkijos ir Zapyškio.

Universitete organizuojamas nepertraukiamas vyresniojo amžiaus asmenų mokymąsis, aktyvinant jų bendravimą, bendradarbiavimą, saviraišką bei patirties sklaidą. Keturiose seniūnijose veikia po 2 fakultetus: Sveikos gyvensenos ir dvasinio tobulėjimo bei  Bendrakultūrinis, kitose aštuoniose – po vieną – Bendrakultūrinį fakultetą. Paskaitos viename fakultete vykstą kartą per mėnesį pagal iš anksto sudarytą tvarkaraštį. Populiariausia veikla – paskaitos ir praktiniai užsiėmimai. Temos įvairios: sveika gyvensena, politinė situacija Lietuvoje ir pasaulyje, asmeninių finansų valdymas, elektroninės paslaugos, asmens duomenų apsauga, literatūra ir menas, Lietuvos istorija, heraldika, civilinė sauga, astrologija, psichologija (streso valdymas, bendravimas tarp kartų), stilius ir mada, sodininkystė, geneologija, etnokultūra ir t.t. Populiarūs ir praktiniai užsiėmimai: rankdarbiai, linijiniai šokiai, savimasažo pamokos, stalo serviravimas, dovanų pakavimas, kiaušinių marginimas, kalėdinių vaiknikų gamyba, tapyba ant šilko ir kt.

Mėgstamos išvykos į teatrus: nacionalinį Kauno dramos teatrą, LNOBT, Rygos, Varšuvos, Lvovo operos ir baleto teatrai. Kiekvieną pavasarį studentai drauge keliauja ne tik po Lietuvą, bet ir į užsienį. Per septynerius metus yra kartu aplankę 11 užsienio šalių: Latviją, Estiją, Lenkiją, Baltarusiją, Ukrainą, Olandiją, Austriją, Čekiją, Vokietiją, Švediją ir Kroatiją.

 Kauno rajono TAU ypatingas tuo, kad neformaliojo švietimo renginiai vyksta seniūnijose. Siekiant kurti TAU bendruomenę, organizuojami ir bendri renginiai: įvairūs konkursai, protų mūšiai, akcijos, sporto varžybos, šokių fiestos, drauge pažymimos mokslo metų pradžios ir pabaigos datos. Atskirų fakultetų projektoriai kūrybiškai telkia besimokančiųjų bendruomenę: drauge švenčia kalendorines šventes (Kalėdas, Velykas, Trijų karalių šventę), organizuoja karnavalus, netradicines popietes („Popietė baltai“ Kačerginėje), vakarones, pagerbia sukaktuvininkus. Fakultetuose sudaromos sąlygos studentų saviraiškai: buriasi poeziją, muziką ir dainą mylintys žmonės. Garliavos fakultete veikia vokalinis ansamblis „Ežiuolė“, Vilkijos fakultete – „Atradimas“, Karmėlavos – „Prie židinio“, naujai susibūręs Raudondvario fakulteto vokalinis ansamblis dar neturi pavadinimo.

2018 m. Trečiojo amžiaus universitete organizuoti 186 renginiai: 120 paskaitų, 26 praktiniai užsiėmimai, akcija „Šiltos Kalėdos“, 2 protų mūšiai, 18 ekskursijų, iš jų 13 Lietuvoje ir 5 užsienyje, mokslo metų uždarymo ir atidarymo renginiai, įgyvendintas projektas „TAU dovana Lietuvai“, skirtas Lietuvos valstybingumo 100-čiui paminėti.

Vykdydami lektorių paiešką bendradarbiaujame su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis (VDU, KTU, LSU, KU), profesinėmis mokyklomis, taip pat su kitų trečiojo amžiaus universitetų (Šilalės TAU ir Marijampolės TAU) veiklos koordinatoriais. Įgyvendiname įvairius projektus, kuriais siekiame tobulinti TAU studentų sveikos gyvensenos kompetenciją („Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto studentų sveikatos stiprinimas ir švietimas“), informacinį raštingumą („Senjorų žodis“), puoselėti pilietiškumą ir skatinti saviraišką („TAU dovana Lietuvai“).

Informaciją apie Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto veiklas galima rasti Kauno rajono švietimo centro internetinėje svetainėje www.centras.krs.lt/tau ir Kauno rajono TAU Facebook paskyroje.

Kokie gi žmonės susirenka į TAU?

Patys įvairiausi. Vieni iš jų drąsūs, smalsūs, aktyvūs, kiti atsargūs, tiriantys, dvejojantys. Kai kurie TAU susiranda patys, kitus pakviečia draugai ar kaimynai, dar kitus atveda vaikai ar anūkai. Dalyvaudami paskaitose, konkursuose, vakaronėse, išvykose žmonės susidraugauja, išlaisvėja, atsipalaiduoja, susiranda draugų, bendraminčių ir netgi antrą pusę. Tada atsiskleidžia jų charakteriai, talentai, žmonės iš naujo atranda save.

Petronėlė iš Domeikavos pasakoja „Kai pradėjau lankyti TAU man taip smagu – nueinu į bažnyčia ir visus pažįstu“

TAU universiteto veikla iš esmės paremta savanorystės principu. Čia visi, pradedant vadovais ir baigiant lektoriais, dirba neatlygintinai, savo laiką ir žinias dovanodami kitiems - vyresniojo amžiaus žmonėms. Per vienerius mokslo metus dešimtyje TAU vyksta daugiau kaip 200 renginių, praktinių užsiėmimų ir kitų renginių (švenčių, protmūšių ir t.t.).  TAU studentai, savo ruožtu, organizuoja įvairias padėkos akcijas. Jau tradicija tapo šiltų dovanų mezgimo akcija „Šiltos Kalėdos“. Lapių fakulteto studentai mezga kojines ir Advento metu lanko slaugos namuose gyvenančius senelius. Garliavos fakulteto vokalinio ansamblio „Ežiuolė“ rengia nemokamus koncertus seniūnijos bendruomenei. Visų seniūnijų ir fakultetų studentai aktyviai dalyvauja savo seniūnijų ir bendruomenių organizuojamose akcijose „Darom“. Geri darbai įkvepia gerumui, o dalijimasis gerumu duoda dvigubą naudą – ir gaunančiąjam ir duodančiąjam.