Naudingos nuorodos

1. Eurydice (Europos Komisijos sukurtas programos Erasmus+ nacionalinių padalinių tinklas) 2021 m. leidinys, kuriame apibendrintos Europoje šiuo metu pastebimos suaugusiųjų švietimo ir kvalifikacijos tobulinimo tendencijos
Eurydice ataskaita "Adult education and training in Europe: Building inclusive pathways to skills and qualification", 2021
2. 2019-2020 m. pradžioje Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA) atliko reprezentatyvią 15-75 metų Lietuvos gyventojų apklausą. Atliekant tyrimą, buvo analizuotos mokymosi visą gyvenimą problemos: gyventojų įpročiai renkantis mokymosi formas ir būdus, mokymosi patrauklumas, besimokantiems suaugusiesiems kylančios problemos ir mokymosi naudos supratimas.
Mokymasis visą gyvenimą: įpročiai, patrauklumas, barjerai ir naudos suvokimas. Gyventojų apklausos ataskaita, 2020
3. Konkurso "Mokausi sau ir Lietuvai" dalyvių mokymosi sėkmės istorijos (projektas "Sėkmingo mokymosi patirtys - Lietuvos ateičiai", 2018 m.)
Mokymosi sėkmės istorijos
4. Tarptautinio suaugusiųjų gebėjimų tyrimo rezultatai. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) nuo 2011 m. atlieka suaugusiųjų įgūdžių tyrimą (angl. Programme for the International Assessment of Adult Competencies, PIAAC), kurio antrajame etape, 2014-2015 m., dalyvavo ir Lietuva. Su tyrimo rezultatais galite susipažinti čia:
  Lietuvos suaugusiųjų įgūdžių tyrimo PIAAC rezultatų apžvalga, paskelbta EBPO interneto svetainėje (EN)
  Gintautas Bužinskas. PIAAC rezultatai: Lietuva
5. Suaugusiųjų švietimo situacijos analizė „Suaugusiųjų mokymasis: kiek mokosi, ką mokosi, ar turi galimybių mokytis?“, 2015 m.
  Suaugusiųjų švietimo analizė
6. Apie suaugusiųjų švietimą. Teisinė bazė.
  Švietimo ir mokslo ministerija. Suaugusiųjų švietimas
7. Skaitmeninės mokymosi pamokos (programos) 9 bendrųjų kompetencijų srityse (užsienio kalbos, gimtosios ir valstybinės kalbos (lietuvių kalbos), kompiuterinio ir skaitmeninio raštingumo, verslumo, teisinio raštingumo, pilietinio ir politinio raštingumo, tarpasmeninės ir tarpkultūrinės komunikacijos, sveikatingumo, meninės saviraiškos). Lietuvių kalba, nemokamos pamokos
  Suaugusiųjų mokymosi informacinė sistema
8. EPALE – Europos elektroninė suaugusiųjų mokymosi platforma. Daugybė naudingų švietimo išteklių, naujienų, informacijos apie suaugusiesiems ir suaugusiųjų švietėjams skirtus renginius, projektų partnerių paieškos priemonės ir pan. Daugiakalbė platforma (ir lietuvių kalba).
  Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninė platforma EPALE
9. Mokomieji ir informaciniai filmukai apie suaugusiųjų mokymąsi (lietuvių kalba)
  Suaugusiųjų švietimas. YouTube
10. Žurnalas „Suaugusiųjų švietimas“ 2005-2008 m.
  Suaugusiųjų švietimas Nr. 1
  Suaugusiųjų švietimas Nr. 2
11. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija – nacionalinės suaugusiųjų mokymosi savaitės organizatorius, veikia nuo 1992 m., vienija maždaug 150 suaugusiųjų švietimo teikėjų (institucijų) ir suaugusiųjų mokytojų.
  LSŠA
12. Mokymosi ir studijų galimybės Lietuvoje
  AIKOS (atvira informavim, konsultavimo ir orientavimo sistema)
13. Nuotolinio mokymosi kursai. Daug įvairių temų. Anglų kalba, kursai mokami.
  https://www.udemy.com/
14. Masiniai atvirieji internetiniai kursai. Anglų kalba, dalis kursų/paskaitų mokami
  https://www.coursera.org/