Jaunojo pedagogo klubas

Atgal
     Įgyvendindamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimą Nr. TAS-246 „Dėl pedagogų rengimo, perkvalifikavimo ir pritraukimo į Kauno rajono mokyklas 2021–2025 metais“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ Kauno rajono švietimo centras  2022 m. kovo mėn. įstaigė Jaunojo pedagogo klubą (JPK), kurio veikla prisideda ne tik prie pedagoginio personalo atsinaujinimo problemos sprendimo, bet ir padeda gerinti mokytojo profesijos įvaizdį.
      Jaunojo pedagogo klubo misija – motyvuoti 9-12 klasių mokinius pasirinkti pedagoginės krypties studijas ir tapti mokytojais Kauno rajono švietimo įstaigose.
     JPK veiklą finansuoja Kauno rajono savivaldybė. Į šį klubą priimami mokiniai, kurių mokymosi vidurkis ne mažesnis nei 7 balai. 2022 m. pirmo pusmečio veiklose dalyvavo 36 Kauno rajono mokiniai, nuo 2023 m. šioje veikloje dalyvauja 50 moksleivių iš 11 Kauno rajono pagrindinių mokyklų ir gimnazijų. Švietimo centras rengia JPK veiklos planus, atsižvelgdamas į mokinių poreikius ir pasiūlymus. Mokiniai viešinimo tikslais susikūrė JPK logotipą.
    JPK veikla yra vykdoma glaudžiai bendradarbiaujant su VDU Švietimo akademija. Siekiant efektyvesnio darbo ir glaudesnio bendravimo su mokiniais, mokyklose dirba mokytojai – mentoriai, kurie padeda Švietimo centrui organizuoti veiklas: mokinių registracija, atvežimas į renginius, informacijos mokiniams perdavimas, mokinių veiklų mokyklose koordinavimas.JPK nariams organizuojamos įvairūs renginiai, motyvuojantys juos pasirinkti pedagogo specialybę ir padedantys apsispręsti dėl profesijos pasirinkimo.
    JPK nariai ne tik dalyvauja Švietimo centro organizuojamuose renginiuose, bet ir skatinami vesti pamokas/veiklas, renginius savo mokyklose arba ikimokyklinėse įstaigose. Tuo siekiama, kad mokiniai „pasijustų mokytojais“ ir įsivertintų, ar pedagogo specialybė jiems yra priimtina. Dalyvavusiems jaunojo pedagogo klubo veiklose mokiniams išduodamos Kauno rajono švietimo centro pažymos. Stojant į aukštąją mokykla studijuoti pedagogikos, motyvaciniame pokalbyje, atsižvelgiama į JPK dalyvių veiklą.