Renginiai

Atgal

Seminarai

Spalio 4 d.
Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojams „Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integruojant Kimochis programą. Įvadinė dalis”
Aprašymas:
Pagal kvalifikacijos tobulinimo programą  „Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integruojant Kimochis programą” (Nr. 213002382)
Lektorė – Gintarė Visockė-Vadlugė
Data ir vieta:
Virtuali aplinka, 2023-10-04 13 val.
Atsakingas:
R. Sasnauskienė
Registracija į renginį Registruotis
Spalio 4 d.
Seminaras lietuvių kalbos mokytojams „Įvairių rūšių ir žanrų tekstų skaitymo ir analizės strategijos 5–12 kl.: grožiniai tekstai”
Aprašymas:
pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Teksto skaitymo ir kūrimo strategijos lietuvių kalbos ir literatūros pamokose”  
Lektorius: hum. m. dr. Mindaugas Grigaitis, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas ekspertas
Data ir vieta:
Virtuali aplinka, 2023-10-04 15 val.
Atsakingas:
A. Čibirienė
Spalio 4 d.
Seminaras fizinio ugdymo mokytojams „Fizinis ugdymas 2023-2024 mokslo metais“
Aprašymas:
pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Fizinis raštingumas: teorija ir praktika mokykliniame fiziniame ugdyme“ (Nr. 213002709)  
Lektoriai: doc. dr. Laima Trinkūnienė (Lietuvos sporto universitetas), fizinio ugdymo mokytojai-praktikai
Data ir vieta:
Virtuali aplinka, 2023-10-04 15 val.
Atsakingas:
L. Montrimaitė
Registracija į renginį Registruotis


Metodiniai renginiaiSeminarai

Spalio 6 d.
Seminaras Kauno lopšelio-darželio „Vaikystė” mokytojams „Iššūkius kokybiškam ugdymui padedantys įveikti ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniai”
Aprašymas:
pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais”
Lektorė - dr. Eglė Krivickaitė-Leišienė (VDU)

Data ir vieta:
2023-10-06 13 val.
Atsakingas:
R. Sasnauskienė


KitiMetodiniai renginiai

Spalio 9 d.
Rusų k. mokytojų metodinio būrelio pasitarimas
Aprašymas:
.
Data ir vieta:
2023-10-09 15 val.
Atsakingas:
A. Čibirienė
Registracija į renginį Registruotis


Seminarai

Spalio 11 d.
Seminaras lietuvių kalbos mokytojams „Įvairių rūšių ir žanrų tekstų skaitymo ir analizės strategijos 5–12 kl.: publicistiniai tekstai”
Aprašymas:
pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Teksto skaitymo ir kūrimo strategijos lietuvių kalbos ir literatūros pamokose”  
Lektorius: hum. m. dr. Mindaugas Grigaitis, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas ekspertas
Data ir vieta:
Virtuali aplinka, 2023-10-11 15 val.
Atsakingas:
A. Čibirienė
Registracija į renginį Registruotis


Metodiniai renginiaiKonferencijos

Spalio 13 d.
Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų „Žilvitis“ metodinė-praktinė konferencija „Įtraukiojo ugdymo bendrystė. Geroji praktika ir patirtis“
Aprašymas:
Dalyvauja šalies lopšeliai-darželiai „Žilvitis”
Data ir vieta:
Karmėlavos lopšelyje-darželyje „Žilvitis”, 2023-10-13 9.30 val.
Atsakingas:
R. Sasnauskienė


Kiti

Spalio 13 d.
Jaunojo pedagogo klubo mokslo metų pradžios edukacinis renginys
Aprašymas:
Dalyvauja užsiregistravusių mokyklų mokiniai ir jų mentoriai.

Data ir vieta:
VDU Žemės ūkio akademijos centriniai rūmai, 217 auditorija (Studentų g.11), 2023-10-13 10 val.
Atsakingas:
L. Ruzgienė, R. Sasnauskienė
Spalio 14 - 15 d.
Kauno rajono TAU studentų išvyka į Lenkiją maršrutu „Balstogė– Augustavo kanalai“
Aprašymas:
Kauno rajono trečiojo amžiaus universitetas
Data ir vieta:
2023-10-15
Atsakingas:
E. Žaromskienė


Metodiniai renginiai

Spalio 16 d.
Etikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas
Aprašymas:
.
Data ir vieta:
Virtuali aplinka, 2023-10-16 15 val.
Atsakingas:
A. Čibirienė
Registracija į renginį Registruotis


Kiti

Spalio 16 d.
Kauno rajono TAU valdybos pasitarimas
Aprašymas:
Kauno rajono trečiojo amžiaus universitetas
Data ir vieta:
Virtuali aplinka, 2023-10-16 15 val.
Atsakingas:
E. Žaromskienė


Metodiniai renginiai

Spalio 17 d.
Biologijos mokytojų metodinė diena „VBE rezultatų aptarimas. Atnaujinto ugdymo turinio programos: kaip sekasi?“
Aprašymas:
.
Data ir vieta:
Garliavos Juozo Lukšos gimnazija, 2023-10-17 14.30 val.
Atsakingas:
D. Klimantavičienė
Registracija į renginį Registruotis
Spalio 17 d.
Stažuotė direktorių pavaduotojams ugdymui Kaišiadorių A. Brazausko gimnazijoje
Aprašymas:
.
Data ir vieta:
Kaišiadorys, 2023-10-17 12 val.
Atsakingas:
L. Ruzgienė
Registracija į renginį Registruotis
Spalio 17 d.
Kauno rajono ugdymo įstaigų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas
Aprašymas:
.
Data ir vieta:
Vieta derinama, 2023-10-17 13 val.
Atsakingas:
V. Stipinienė
Spalio 18 d.
Kauno rajono tikybos mokytojų metodinė diena-apvaliojo stalo diskusija „UTA įgyvendinimo patirtis: problemos ir atradimai“
Aprašymas:
.
Data ir vieta:
Švietimo centras, 2023-10-18 15.15 val.
Atsakingas:
A. Čibirienė
Registracija į renginį Registruotis


Konferencijos

Spalio 18 d.
Respublikinė LMBDA konferencija „Mokyklų bibliotekos ateities visuomenei“
Aprašymas:
.
Data ir vieta:
VDU daugiafunkcis mokslo ir studijų centras (Putvinskio g. 23, Kaunas) 103 aud., 2023-10-18 9.30 val.
Atsakingas:
D. Klimantavičienė
Registracija į renginį Registruotis


Metodiniai renginiai

Spalio 19 d.
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pasitarimas
Aprašymas:
.
Data ir vieta:
Mastaičių daugiafunkciame centre, 2023-10-19 13 val.
Atsakingas:
R. Sasnauskienė


Mokinių konkursai ir olimpiados

Spalio 19 d.
Kauno rajono 5-12 klasių mokinių dainų užsienio kalbomis konkursas
Aprašymas:
.
Data ir vieta:
Domeikavos gimnazija, 2023-10-19 12 val.
Atsakingas:
Ž. Kemeklienė
Registracija į renginį Registruotis
Spalio 20 d.
Respublikinis pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų konkursas „Rieduliukas“
Aprašymas:
Darbai priimami iki 2023-10-20 el. p. jolantavaitke@gmail.com

Data ir vieta:
Kauno r. Akademijos mokyklos-darželio ,,Gilė” FB paskyra, 2023-10-20
Atsakingas:
V. Stipinienė


Metodiniai renginiai

Spalio 24 d.
Susitikimas su Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos bendruomene. VBE rezultatų aptarimas
Aprašymas:
valanda derinama
Data ir vieta:
2023-10-24
Atsakingas:
L. Ruzgienė


Seminarai

Spalio 25 d.
Seminaras lietuvių kalbos mokytojams „Įvairių rūšių ir žanrų tekstų skaitymo ir analizės strategijos 5–12 kl.: multimodaliniai tekstai”
Aprašymas:
pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Teksto skaitymo ir kūrimo strategijos lietuvių kalbos ir literatūros pamokose”  
Lektorius: hum. m. dr. Mindaugas Grigaitis, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas ekspertas
Data ir vieta:
Virtuali aplinka, 2023-10-25 15 val.
Atsakingas:
A. Čibirienė
Registracija į renginį Registruotis
Spalio 26 d.
Seminaras „Mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo koncepcija: įsivertinimo paskirtis, tikslas, uždaviniai”
Aprašymas:
pagal kvalifikacijos kėlimo programą „Mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas veiklos kokybės įsivertinimas:  prasmė ir procesas” (tęstinis, dalyvauja gegužės mėn. užsiregistravę mokytojai).
Lektorės: Agnė Brandišauskienė, Regina Sabaliauskienė

Data ir vieta:
Virtuali aplinka, 2023-10-26 13 val.
Atsakingas:
R. Sasnauskienė


Metodiniai renginiai

Spalio 26 - 27 d.
Darbo priešmokyklinėje grupėje kursai (40 val.) asmenims, baigusiems ikimokyklinio ir (ar) pradinio ugdymo mokytojų rengimo programą
Aprašymas:

Pagal kvalifikacijos kėlimo programą  „Šiuolaikinio priešmokyklinio ugdymo gairės”.

Lektorė:  Regina Beinorienė, Kauno lopšelio-darželio „Vaikystė” direktorė

Data ir vieta:
Virtuali aplinka, 2023-10-27 13 val.
Atsakingas:
R. Sasnauskienė
Registracija į renginį Registruotis


Projektai

Spalio 22-29 d.
Tarptautinio ERASMUS+projekto MEDUS partnerių susitikimas Turkijoje
Aprašymas:
.
Data ir vieta:
2023-10-29
Atsakingas:
L. Ruzgienė, E. Žaromskienė


Kursai

Spalio 10, 12, 17, 24, 26, 30 d.
Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas
Aprašymas:

Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas (180 akad. val.) asmenims, besirengiantiems dirbti ir dirbantiems pirminio profesinio mokymo profesijos mokytoju arba neformaliojo vaikų švietimo mokytoju ir neturintiems pedagogo kvalifikacijos.

Kursai vyks:  2023 m. spalio 10, 12, 17, 24, 26, 30 dienomis nuo 13 val. nuotoliniu būdu.

Lektorė Edita Šukienė (spec. pedagogika) – spalio 10, 12, 26 dienomis 

Lektorė Vilma Narkevičienė (spec. psichologija) spalio 17, 24, 30 dienomis

 

Data ir vieta:
Virtuali aplinka, 2023-10-30 13 val.
Atsakingas:
L. Montrimaitė


Seminarai

Spalio 30 d.
Seminaras Kauno r. Babtų gimnazijos mokytojams pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Kaip „auginti“ mokinį?“
Aprašymas:
Lektorė - A. Blandė, psichologė

Data ir vieta:
Babtų gimnazija, 2023-10-30 10 val.
Atsakingas:
V. Stipinienė
Spalio 30 d.
Seminaras logopedams ir specialiesiems pedagogams „Logopedo praktika: garsų tarimo mokymas ir darbas su zondais“
Aprašymas:
pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Įvairių gebėjimų mokinių pažinimas, motyvavimas, paramos ir pagalbos jiems teikimas“ (Nr. 213002572)
Lektorė -  Eglutė Šliauterienė, socialinio darbo magistrė, logoterapeutė
Data ir vieta:
Švietimo centras, 2023-10-30 10 val.
Atsakingas:
L. Montrimaitė
Registracija į renginį Registruotis


Projektai

Visą mėnesį
Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto „Up2DigiSchool” mokymo programos rengimas
Aprašymas:
.
Data ir vieta:
2023-10-31
Atsakingas:
Ž. Kemeklienė, L. Montrimaitė
Visą mėnesį
Tarptautinio ERASMUS+ projekto „HyLearn” intelektinių produktų rengimas
Aprašymas:
.
Data ir vieta:
2023-10-31
Atsakingas:
L. Ruzgienė, E.Žaromskienė


Kiti

Spalio mėn.
TAU studentų portretų paroda „Stimpanko pasaka”
Aprašymas:
Kauno rajono trečiojo amžiaus universitetas
Data ir vieta:
Raudondvario kultūros centras, 2023-10-31
Atsakingas:
E. Žaromskienė


ProjektaiKursai

Spalio 26 - 31 d.
Fizinio ugdymo pradinėse klasėse metodikos kursai (Nr. 213002412) fizinio ugdymo mokytojams, ketinantiems mokyti pagal pradinio ugdymo programą
Aprašymas:

Lektoriai:
doc. dr. Laima Trinkūnienė, Lietuvos sporto universitetas,
doc. dr. Rita Gruodytė-Račienė, Lietuvos sporto universitetas, doc. dr. Ilona Tilindienė, Lietuvos sporto universitetas,
Edita Piekienė, Kauno Tado Ivanausko progimnazijos pradinio ugdymo pedagogė

Spalio 26-27 d. 14-19 val. Virtuali aplinka
 
Spalio 30-31 d. 10-17 val. Švietimo centras
Data ir vieta:
2023-10-31
Atsakingas:
L. Montrimaitė
Registracija į renginį Registruotis
Spalio - lapkričio mėn.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodikos kursai. Fizinis ugdymas.
Aprašymas:
Programa skirta fizinio ugdymo mokytojams, ketinantiems mokyti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą.
Kursai bus organizuojami surinkus dalyvių grupę.
Data ir vieta:
2023-10-31
Atsakingas:
R. Sasnauskienė
Registracija į renginį Registruotis


Metodiniai renginiai

Pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pasitarimas
Aprašymas:

Data ir val. derinama

Data ir vieta:
Virtuali aplinka, 2023-10-31
Atsakingas:
V. Stipinienė
Registracija į renginį Registruotis


Mokinių konkursai ir olimpiadosKiti

Visą mėnesį
Paskaitos ir praktiniai užsiėmimai pagal tvarkaraštį
Aprašymas:
Kauno rajono trečiojo amžiaus universitetas
Data ir vieta:
2023-10-31
Atsakingas:
E. Žaromskienė


Metodiniai renginiai

Spalio 1-31 d.
Kauno rajono mokinių skaitymo skatinimo akcija „Atkoduok knygą“
Aprašymas:
.
Data ir vieta:
2023-10-31
Atsakingas:
D. Klimantavičienė


Mokinių konkursai ir olimpiadosMetodiniai renginiai

Gruodis - balandis
Projektas „Atidaus skaitymo įgūdžių lavinimo pradiniame ugdyme dirbtuvės taikant IKT įrankius“
Aprašymas:
Dalyvauja 10 pirmų užsiregistravusių mokyklų
Data ir vieta:
Kauno r. Akademijos mokykla-darželis ,,Gilė”, 2024-04-30
Atsakingas:
V. Stipinienė
Registracija į renginį Registruotis
Kalendorius Pasirinkite norimą dieną