JPK mokytojai mentoriai

Atgal

Kauno rajono „Jaunojo pedagogo klubo“ Mokytojai - mentoriai

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Įstaigos pavadinimas

1.

Giedrė Strankauskienė

Babtų gimnazija

2.

Diana Korsakienė

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija

3.

Rasa Gudomskienė

Domeikavos gimnazija

4.

Lijana Mišeikienė

Garliavos Juozo Lukšos gimnazija

5.

Kristina Janulienė

Karmėlavos Balio Buračo gimnazija

6.

Lina Žitkevičiūtė-Visacillas

Neveronių gimnazija

7.

Joana Uzelman

Piliuonos gimnazija

8.

Eglė Jakštienė

Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazija

9.

Asta Mačiulienė

Vilkijos gimnazija