JPK mokytojai mentoriai

Atgal

Kauno rajono „Jaunojo pedagogo klubo“ Mokytojai - mentoriai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Įstaigos pavadinimas
1. Edita Simonaitienė Babtų gimnazija
2. Diana Korsakienė Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija
3. Paulina Gervienė Ežerėlio pagrindinė mokykla
4. Rasa Gudomskienė Domeikavos gimnazija
5. Lijana Mišeikienė Garliavos Juozo Lukšos gimnazija
6. Kristina Janulienė Karmėlavos Balio Buračo gimnazija
7. Rita Pilipauskienė Neveronių gimnazija
8. Joana Uzelman Piliuonos gimnazija
9. Inga Gervienė Šlienavos pagrindinė mokykla
10. Audronė Gaidienė ir Eglė Jakštienė Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazija
11. Skaidra Ulmienė VDU Ugnės Karvelis gimnazijos Ežerėlio vidurinio ugdymo skyrius
12. Asta Mačiulienė Vilkijos gimnazija