Kauno rajono mokytojų metodiniai būreliai

Atgal

Būrelio pavadinimas

Koordinatorius

Pradinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis Virginija Stipinienė
Ikimokyklinio meninio ugdymo mokytojų metodinis būrelis Rasa Sasnauskienė
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis Rasa Sasnauskienė
Anglų kalbos mokytojų metodinis būrelis Živilė Kemeklienė
Fizikos mokytojų metodinis būrelis Živilė Kemeklienė
Chemijos mokytojų metodinis būrelis Virginija Stipinienė
Dailės mokytojų metodinis būrelis Virginija Stipinienė
Technologijų mokytojų metodinis būrelis Virginija Stipinienė
Istorijos mokytojų metodinis būrelis Virginija Stipinienė
Fizinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis Loreta Montrimaitė
Tikybos metodinis metodinis būrelis Loreta Montrimaitė
Vokiečių kalbos mokytojų metodinis būrelis Loreta Montrimaitė
Lietuvių kalbos mokytojų metodinis būrelis Aldona Čibirienė
Rusų kalbos mokytojų metodinis būrelis Aldona Čibirienė
Etikos mokytojų metodinis būrelis Aldona Čibirienė
Geografijos mokytojų metodinis būrelis Živilė Kemeklienė
Meninio ugdymo (muzikos, teatro, šokio) metodinis būrelis Živilė Kemeklienė
Bibliotekininkų metodinis būrelis Daiva Klimantavičienė
Informatikos mokytojų mokytojų metodinis būrelis Daiva Klimantavičienė
Biologijos mokytojų metodinis būrelis Daiva Klimantavičienė
Matematikos mokytojų metodinis būrelis Daiva Klimantavičienė
Psichologų metodinis būrelis Loreta Montrimaitė
Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis Loreta Montrimaitė
Socialinių pedagogų metodinis būrelis Loreta Montrimaitė
Kauno rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinės veiklos grupė Rasa Sasnauskienė
Kauno rajono mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinės veiklos grupė Edita Žaromskienė