Korupcijos prevencija

Atgal
   Informuojame, kad Kauno rajono švietimo centras vykdo korupcijos prevenciją vadovaudamasis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. TS-99 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2024–2025 metų korupcijos prevencijos programos ir Kauno rajono savivaldybės 2024-2025 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“. Šiuo sprendimu patvirtinta Kauno rajono savivaldybės 2024–2025 metų korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas.
   Vykdant korupcijos prevenciją parengta „Kauno rajono švietimo centro 2024–2025 metų korupcijos prevencijos programa“ ir „Kauno rajono švietimo centro 2024–2025 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas“, patvirtinti Kauno rajono švietimo centro direktoriaus 2024 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. T1-90.
   Apie korupcinio pobūdžio apraiškas galite pranešti anonimiškai elektroniniu paštu: pranesk@centras.krs.lt arba telefonu (8 37) 380057. Taip pat galite pasinaudoti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) priemonėmis: visą parą veikiančia linija „Pranešk STT“ (8 5)266 3333, el. p. pranesk@stt.lt arba STT svetaine (paspaudus nuorodą – https://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/7425#turinys).