Korupcijos prevencija

Atgal
   Informuojame, kad Kauno rajono švietimo centras vykdo korupcijos prevenciją vadovaudamasis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021-02-25  sprendimu Nr. TS-76 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2021–2023 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“. Šiuo sprendimu patvirtinta Kauno rajono savivaldybės 2021–2023 metų korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas.
   Vykdant korupcijos prevenciją, paskirtas atsakingas asmuo ir parengtas „Pranešimų apie galimus korupcijos atvejus Kauno rajono švietimo centre tvarkos aprašas“, patvirtintas Kauno rajono švietimo centro direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. Nr. T1-62A.
   Apie korupcinio pobūdžio apraiškas galite pranešti anonimiškai elektroniniu paštu: pranesk@centras.krs.lt arba telefonu (8 37) 380057. Taip pat galite pasinaudoti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) priemonėmis: visą parą veikiančia linija „Pranešk STT“ (8 5)266 3333, el. p. pranesk@stt.lt arba STT svetaine (paspaudus nuorodą – https://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/7425#turinys).