Gegužės 31 d.
Pradinio ugdymo mokytojų metodinė diena „Ugdymo(si ) proceso gerinimas įveiklinant komandinį darbą“

Atgal


Gegužės 31 dienos įvykiai

Metodiniai renginiaiKursai

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo metodikos kursai (40 val.) meninio ugdymo ikimokyklinio, priešmokyklinio ir dalyko mokytojams, ketinantiems dirbti pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programą
Aprašymas:
Lektorės: D. Žitkevičienė, J. Sidabrienė, V. Kazragytė
Kursai bus organizuojami surinkus dalyvių grupę.
Data ir vieta:
2023-05-31
Atsakingas:
R. Sasnauskienė
Registracija į renginį Registruotis
Darbo priešmokyklinėje grupėje kursai (40 val.) pagal kvalifikacijos kėlimo programą „Šiuolaikinio priešmokyklinio ugdymo gairės” asmenims, baigusiems ikimokyklinio ir (ar) pradinio ugdymo mokytojų rengimo programą
Aprašymas:
Lektorės: VDU doc. dr. Vitalija Gražienė ir Regina Beinorienė, Kauno lopšelio-darželio „Vaikystė” direktorė
Kursai bus organizuojami surinkus dalyvių grupę.
Data ir vieta:
2023-05-31
Atsakingas:
V. Stipinienė
Registracija į renginį Registruotis


Metodiniai renginiai

Technologijų mokytojų metodinė diena Atnaujintas ugdymo turinys. Pokyčiai ir naujovės. Įranga ir priemonės šiuolaikinėms technologijų pamokoms”
Aprašymas:

Laikas ir data derinama

Data ir vieta:
VDU Ugnės Karvelis gimnazija, 2023-05-31
Atsakingas:
V. Stipinienė
Registracija į renginį Registruotis
Gegužės 31 d.
Pradinio ugdymo mokytojų metodinė diena „Ugdymo(si ) proceso gerinimas įveiklinant komandinį darbą“
Aprašymas:
.
Data ir vieta:
Užliedžių mokykla-daugiafunkcis centras, 2023-05-31 13 val.
Atsakingas:
V. Stipinienė
Registracija į renginį Registruotis
Kalendorius Pasirinkite norimą dieną