Tradicinė kalėdinių atvirukų akcija „Iš širdies į širdį“ Kauno rajono mokyklose

Atgal

Tradicinė kalėdinių atvirukų akcija „Iš širdies į širdį“ Kauno rajono mokyklose

  2019-12-30

Visą gruodžio mėnesį mėnesį Kauno rajono mokyklų tikybos pamokas lankantys mokiniai kūrė kalėdinius atvirukus, kuriuos vėliau dovanojo vietos bendruomenės žmonėms. Akcijos tikslas – pagilinti mokinių šv. Kalėdų šventės sampratą bei ugdyti jų kūrybiškumą, mokyti juos dalintis kalėdiniu džiaugsmu su kitais. Šių metų akcijos „Iš širdies į širdį“  leitmotyvas – „Tikėjimas yra dievo dovana man, kuri leidžia judėti į priekį, kuri padeda pastebėti, kad pasaulis yra nuostabus ir Dievo kūrybos palytėtas“.
Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos tikybos mokytoja Renata Markevičienė apie vykusias veiklas rašo:
Šiais metais akcija „Iš širdies į širdį“ išsiplėtė iki projekto „Šv. Kalėdų belaukiant“.
5 – 8 kl ir I – III G klasių mokiniai piešė kalėdinius atvirukus. Atrinkti, viso 56 atvirukai, iškeliavo į Kalėdinių atvirukų konkursą, kurį organizavo Vilkaviškio Vyskupijos Katechetikos centras. Džiugu, kad 5 kl. mokinio atvirukas gavo specialų prizą, kurį įsteigė organizatoriai, o II G b kl. Deimantės Misevičiūtės atvirukas savo amžiaus grupėje užėmė III vietą.
Piešiame atvirukus ne tam, kad juos sau pasiliktume. Visi, mokinių piešti atvirukai, kartu su kalėdiniu sveikinimu nukeliavo pas konkretų žmogų, bendruomenę, šeimą. 5 b kl. atvirukai išvažiavo į Pažaislio vienuolyną ir buvo atiduoti seserims Kazimierietėms. Penktokai dalyvavo edukacinėje programoje „Pažaislio vienuolyno istorija ir dvasiniai turtai“ ir po jos, gerdami arbatą, bendravo su seserimis pasakojo savo istorijas. 5 a ir 5 c kl. mokinių piešti atvirukai buvo nuvežti broliams pranciškonams. 5 d kl. atvirukus padovanojo seserims benediktinėms. Penktokus pasitikusi vienuolė sesuo Gabrielė papasakojo apie benediktinių vienuolyno istoriją, seserų kasdienybę ir tarnystės galimybes. Buvo gera matyti švytinčius mokinukų veidus, laimingus vaikus. Benediktinės neliko skolingos ir kiekvienam sveikinusiam atsiuntė atsakymą, mielų dovanėlių. 8 a kl. mokinių atvirukais jau džiaugiasi ir atgal sveikinimus siunčia Gyvenimo ir Tikėjimo Instituto darbuotojos. Vieną iš jų pacituosiu: „Sveika Renata, ačiū už gražų Einoro sveikinimą, labai pradžiugino! Gražių ir dvasingų švenčių! Valda.” Vienuoliktokų sveikinimus skaito vienuolės Kazimierietės. Kitus atvirukus mokiniai paskyrė savo tėveliams, krikšto tėvams, kaimynams, draugams. Beja, visais atvirukais buvo galima pasidžiauti suruoštoje parodoje gimnazijos I aukšte.
O kaip gi Adventas be adventinio vainiko? Jau lapkričio 29 d. ateitininkai kartu su meno vadove Inga Straigiene pynė advento vainikus. Jais papuošėme Tabariškių bažnyčią, tikybos kabinetą, mokytojų kambarį ir savo asmenines erdves.
Mokiniai Austėja ir Augustas kartu su tėčiu Laimonu gamino prakartėlę, o šv. Juozapą, Mariją, kūdikėlį Jėzų, avytes ir angelą iš vilnos pagamino ateitininkės. Prakratėlę iš plastelino pagamino ir 5 c kl. tikybos mokinių grupė. Abi, labai skirtingos prakartėlės, išvažiavo į konkursą „Pasitik kūdikėlį Jėzų su šv. Pranciškumi“.
Ringaudų pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja metodininkė Julė Vaketienė dalijasi patirtimi, kaip 3-4 klasių mokiniai įsijungė į akcijos veiklas:
Ringaudų pradinės mokyklos 3-4 klasių mokiniai dalyvavo akcijoje „Iš širdies į širdį“. Gamino atvirukus:piešė, klijavo, karpė. Visus darbelius atliko su meile šalia esantiems. žmonėms. Po pamokų mokyklos savanoriai kartu su tikybos mokytoja Jule dvi dienas nešiojo po gyvenvietę atvirukus. Misija –  pasveikinti su Šv. Kalėdomis ir pakviesti į Kūdikėlio Jėzaus gimtadienį – Piemenėlių Šv. Mišias. Mokiniai noriai įsijungė į šią veiklą, juolab, kad akcija vyko po pamokų, mokinių laisvo laiko metu. Geri darbai praturtina ne tik šalia esančius, bet ir mus pačius.
Vilkijos gimnazijos tikybos vyr.mokytoja Virginija Žiobienė vykdytas veiklas aprašo taip:
Šv.Kalėdų dieną į Mišias besirenkančius žmones oras nedžiugino, tačiau, įžengus į priešbažnytį, jų veidai nušvisdavo. Čia žmones pasitiko ir, įteikdami kalėdinius atvirukus, su šventom Kalėdom sveikino Vilkijos gimnazijos mokiniai.
Į tikybos mokytojos kvietimą dalyvauti kalėdinių atvirukų akcijoje „Iš širdies į širdį“ atsiliepė daugybė mokinių. Jie advento metu gamino atvirukus, rašė sveikinimus. Šios akcijos metu vaikai mokosi dalintis kalėdiniu džiaugsmu su kitais, ugdosi pagarbą šalia esantiems žmonėms.
Lai užgimęs Viešpats suteikia stiprybės, vilties ir įkvepia gėriui!

Kulautuvos pagrindinės mokyklos mokiniai su džiaugsmų įsitraukė į kasmetinę adventinę gerumo akciją: „Iš širdies širdį“. Tikybos mokytoja Daiva Butkevičienė pasakoja:

Visą mėnesį mokiniai kūrė kalėdinius atvirukus, mąstė, kokius nuoširdžius sveikinimo žodžius parašyti. Apsilankėme Pagynės Vaiko gerovės centre: „Gynia" ir pasveikinome ten gyvenančius vaikus ir jų auklėtojus. Gerovės centre pristatėme adventinę ir advento bei kalėdinių giesmių programą. Vėliau visi bendravome ir žaidėme įvairius žaidimus, kuriuos pravedė Kulautuvos mokyklos mokiniai. Namo grįžome su džiugia širdimi, nes kiekvienas artimo meilės darbas sustiprina ir pradžiugina mus pačius. Mokinius lydėjo ir padėjo paruošti adventinę programą tikybos mokytoja Daiva Butkevičienė ir muzikos mokytoja Regina Staniulienė.

Piliuonos gimnazijos tikybos vyr. mokytoja Dalia Bajarūnienė grupdžio mėnesį vykusias veiklas pristato šioje pateiktyje:
 
Akcijoje „Iš širdies į širdį“ taip pat dalyvavo Garliavos Jonučių progimnazijos 5-8 klasių mokiniai. Juos akcijai rengė etikos mokytoja Jūratė Radzevičienė ir tikybos mokytoja Aldona Šidagienė. Mokiniai aplankė senolius Garliavos ligoninėje, Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje. Senoliai labai džiaugsmingai sutiko mokinius, džiaugėsi jų paruošta programėle. O vaikų širdys prisipildė atjauta ir dėmesiu senoliams.
Mokytojos apie vykdytas veiklas sukūrė filmuką:

Į kalėdinių atvirukų akciją įsijungė ir Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos moksleiviai (mokytoja Ramutė Bekerytė-Pociūnienė). Vykdytos veiklos pristatomos šioje pateiktyje:

Kauno Rokų gimnazijos III klasės mokiniai akcijos „Iš širdies į širdį“ metu lankėsi Kauno neįgaliojo jaunimo centre. Mokiniai kartu su centrą lankančių jaunimu gamino kalėdinius atvirukus, žaisliukus eglutei, bendravo - dovanojo vieni kitiems ką turi brangiausia. Tai buvo vertinga patirtis, parodanti, kad visi esame vienodai mylimi Dievo vaikai. Mokinius acijai rengė tikybos mokytoja metodininkė Inga Graužinienė.


Šlienavos pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja Laima Gužienė apie mokinių vykdytas veiklas rašo taip:

Kauno rajono Šlienavos pagrindinės mokyklos mokiniai advento laiką įprasmino gražiais, kilniais darbais – kartu su mokytojomis A.Skatikiene ir L.Gužiene vykdė gerumo akciją „Iš širdies į širdį“. Moksleivių glėbyje pačių rankomis gaminti atvirukai, sveikinimai bei lipdyti angelai buvo skirti vienišiems seneliams Vaišvydavos senelių namuose „Senelių rojus“. Senjorai labai nudžiugo sulaukę mokinių, jų gražių žodžių, eilių, sveikinimų, surašytų su meile gamintuose atvirukuose. Čia taip pat skambėjo giesmės, lietuvių liaudies dainos bei gyva instrumentinė muzika. Širdis virpino kanklių stygų ir akordeono melodijos.  Mokiniai nors trumpam praskaidrino žilagalvių nuotaiką, suteikė Šv. Kalėdų nuotaiką ir jausmą, kad jie kažkam rūpi, padovanojo senjorams dėmesį, šilumą ir meilę. Na, o ten besilankantis kunigas Antanas Mickevičius pasidžiaugė mūsų mokyklos mokinių gražiais darbais ir senelių namų bei moksleivių bendradarbiavimu.

Taip pat aplankėme ir kitus senelių namus. VŠĮ Kauno Panemunės socialinės globos namuose buvo atidaryta Šlienavos pagrindinės mokyklos moksleivių kūrybinių darbų paroda „Vaikystės atspalviai“. Moksleiviai paruošė puikų prisistatymą – skaitė linkėjimus, dainavo liaudies dainas, giedojo giesmes, grojo instrumentais, dalijo kalėdinius paveikslėlius, linkėjo prasmingo susitelkimo ir ramybės Advento laikotarpiu. Didžiausia padėka buvo švytinčios senelių akys, šypsenos jų veiduose ir džiugi senjorų nuotaika.

Juk anot kun. Aldono Gudaičio „bet kuri intencija padaryti kitam ką nors gero yra truputį dieviška“. Tad kviečiame visus būti truputį geresniais, atidesniais vieni kitiems ir nepamiršti šalia esančių vienišų, pamirštų, pasiligojusių ar nelaimingų, pastebėti ir pradžiuginti tuos, kuriems trūksta dėmesio, rūpesčio ir meilės.