Mokymosi savaitė – ir suaugusiųjų mokymosi organizatoriams

Atgal

Mokymosi savaitė – ir suaugusiųjų mokymosi organizatoriams

  2019-11-19

Lapkričio 19 d. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyko Švietimo centro organizuotas 20-osios suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!“ renginys. Jame dalyvavo Kauno rajono bendruomenių, įstaigų ir organizacijų, vykdančių neformalųjį suaugusiųjų švietimą, atstovų, Trečiojo amžiaus universiteto rektorė ir prorektoriai, kultūros centrų, seniūnijų ir universitetų atstovai.
Susirinkusiuosius pasveikino Kauno rajono savivaldybės administracijos Kutūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Petkevičius. Sveikinimo žodį tarė ir iš Vilniaus atvykusi ilgametė Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos vadovė ir viena iš nacionalinės suaugusiųjų mokymosi savaitės iniciatorių Vilija Lukošiūnienė, kuri pasidžiaugė, jog Kauno rajone kiekvienais metais suaugusiųjų mokymosi savaitės metu vyksta itin daug renginių suaugusiesiems.
Vytauto Didžiojo universiteto lektorė dr. Elena  Trepulė pristatė pagrindinius XXI a. iššūkius suaugusiųjų mokymuisi. Verslininkas ir lektorius Antanas Kanapickas kalbėjo apie rinkodaros principus organizuojant suaugusiųjų švietimą, rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorė Loreta Montrimaitė pristatė, kas nuveikta plėtojant suaugusiųjų mokymąsi rajone.
Po to renginio dalyviai prie kavos puodelio diskutavo, kaip stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą organizuojant neformalųjį suaugusiųjų švietimą rajone, kaip į mokymosi veiklas pritraukti mažiau aktyvius suaugusiuosius, užtikrinti mokymosi renginių kokybę ir pan. Renginį vainikavo ekskursija „Svečiuose pas Maironį“.
Apie šį renginį taip pat galite rasti informaciją Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninėje platformoje EPALE - Adult Learning in Europe : Suburti rajono suaugusiųjų švietėjus