Patvirtintas andragogo kvalifikacijos aprašas

Atgal

Patvirtintas andragogo kvalifikacijos aprašas

  2019-07-30

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras patvirtino Švietimo sektoriaus ir bibliotekų veiklos profesinį standartą. Tai yra pirmasis dokumentas, kuris apibrėžia švietimo ir bibliotekų veiklos specialistų kvalifikacijas ir jų turinį. Šis dokumentas yra ypatingai svarbus tiems, kas dirba neformaliojo suaugusiųjų švietimo srityje, kadangi  jame yra apibrėžti reikalavimai andragogo kvalifikacijai pagal atliekamas veiklas:

  • Suaugusiųjų mokymąsi skatinančių neformaliojo švietimo paslaugų teikimas;
  • suaugusiųjų tęstinis mokymasis ir kompetencijų tobulinimas;
  • mokymosi visą gyvenimą sistemos kūrimas ir vadyba.

Su andragogo kvalifikaijos aprašu galite susipažinti čia (žr. III skyrių „Suaugusiųjų švietimo posektoriaus kvalifikacijų aprašai“): Dėl švietimo sektoriaus ir bibliotekų veiklos profesinio standarto patvirtinimo