Projekto M-Easy mokymai Palerme

Atgal

Projekto M-Easy mokymai Palerme

  2019-05-31

Kauno rajono švietimo centro komanda gegužės 27-31 dienomis dalyvavo tarptautinio Erasmus+ projekto „Žemos kvalifikacijos suaugusiųjų integracijos didinimas gerinant matematinius įgūdžius ir didinant bendruomenių paramą“ Nr. 2017-1-LT01-KA204-035219-948319143 (M-Easy) mokymuose Palerme (Italijoje). Projekto koordinatorius – Lietuvos socialinių inovacijų fondas, projekto partneriai: Danmar Computers (Lenkija), Švietimo technologijų mokslinių tyrimų ir plėtros centras (Kipras), Danilo Dolci kūrybinio vystymosi centras (Italija), Vizuali (Lietuva), Kauno rajono švietimo centras (Lietuva).
Mokymų metu projekto partneriai susipažino su savaitės veiklos dienotvarke, ir klausimynu, pagal kurį mokymosi dalyviai įsivertino savo matematines  žinias ir gebėjimus. Mokymo metu buvo išbandomi sukurti intelektiniai produktai – 21 mobili aplikacija, skirta  matematiniams gebėjimams tobulinti. Mobilios aplikacijos yra sukurtos remiantis realiomis gyvenimo situacijomis: „Smart prekybos išlaidos“,  „Šeimos santaupos“, „Kepame tortą“, „Baseino įrengimas“, „Sienų atnaujinimas“ ir kt. Kiekvieną aplikaciją sudaro 2-9 užduotys, skirtos tobulinti atskirus matematinius gebėjimus (aritmetinių veiksmų atlikimas, matavimo vienetų sąryšiai, veiksmai su trupmenomis, geometrinių ir erdvinių objektų plotų skaičiavimas ir kt.). Taip pat dalyviai analizavo mobiliųjų aplikacijų turinį ir dizainą bei teikė pasiūlymus intelektinių produktų rengėjams.  
Vėliau suaugusių švietėjai aptarė, kaip organizuos intelektinių produktų testavimą projekto partnerių šalyse. Taip pat analizavo 10 sėkmingo integravimosi į vietos bendruomenes istorijas bei numatė jų panaudojimo galimybės dirbant su žemos kvalifikacijos asmenimis, migrantais ir pabėgėliais.
Penkių dienų M-Easy projekto mokymuose dalyviai patobulino socialinę, pilietinę ir skaitmeninio raštingumo kompetencijas ir gavo kompetencijas patvirtinančius Europass kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus.