Išvyka į Adomo Mickevičiaus viešąją biblioteką

Atgal

Išvyka į Adomo Mickevičiaus viešąją biblioteką

  2019-04-10

   Kauno rajono švietimo centro iniciatyva, balandžio 10 d. organizuota Kauno rajono mokyklų bibliotekininkų metodinė diena. Rajono mokyklų bibliotekininkai lankėsi Vilniaus Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje, kuri yra Vilniaus regiono (Alytaus ir Vilniaus apskričių) teritorijoje veikiančių bibliotekų veiklos tyrimo, koordinavimo, metodinės pagalbos, bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo, tarpbibliotekinio skolinimo paslaugų, bibliografijos, kraštotyros ir informacijos centras, kuris užtikrina valstybinių bibliotekininkystės plėtros programų vykdymą, aptarnauja vartotojus, suteikia galimybių tenkinti kultūros, savišvietos ir švietimo  poreikius.
   Taigi šalia tradicinių paslaugų A. Mickevičiaus  bibliotekoje yra vykdoma ir daug įvairių naujų, inovatyvių, netradicinių veiklų. Rajono mokyklų bibliotekininkai dalinosi gerąja patirtimi, domėjosi, kaip yra bendradarbiaujama su mokyklų bibliotekomis, kokie mokymai organizuojami, kokie bendri projektai, veiklos įgyvendinami, kokios patirties galėtų pasisemti ir pritaikyti savo darbe.
  Taip pat buvo įdomu susipažinti su pastato, kuriame įsikūrusi biblioteka istorija, architektūra, po rekonstrukcijos neatpažįstamai pasikeitusiomis bibliotekos erdvėmis, skirtomis mokymuisi, edukacijai, susitikimams.