Etikos mokytojų metodinė diena

Atgal

Etikos mokytojų metodinė diena

  2024-05-20

Gegužės 20 dieną vyko nuotolinė etikos mokytojų metodinė diena. Jos metu trys Kauno rajono etikos  mokytojos skaitė pranešimus. Kulautuvos pagrindinės mokyklos etikos mokytoja Aurelija Maciukaitė pristatė pranešimą „Centropos edukacinės medžiagos panaudojimas pamokose“. Mokytoja papasakojo apie Kulautuvos pagrindinėje mokykloje vykdytą projektą „Žydų praeities gyvenimas – šiandienos viltis“.
Karmėlavos B.Buračo gimnazijos etikos mokytoja Renata Valatkienė parengė pranešimą „Integruotos pamokos. Praktiniai pavyzdžiai“. Mokytoja pateikė pavyzdžių apie integracija su geografija (6-7 kl.), su lietuvių kalba ir muzika (10 kl.), su gamtos mokslais ir IT (8-9 kl.), su lietuvių kalba ir daile (5 kl.).
Babtų gimnazijos etikos mokytoja Rita Jakienė skaitė pranešimą „Integraciniai ryšiai dalykinėje sistemoje“. Jos pranešimas papildė prieš tai skaitytą R.Valatkienės pranešimą.  Po pranešimų vyko diskusijos. Mokytojos pasidalijo gerąja darbo patirtimi.
Dėkoju pranešėjoms, leidusioms savo pranešimais dalintis su visomis Kauno rajono etikos mokytojomis.
img01