Baigiamoji ERASMUS+ projekto MEDUS konferencija

Atgal

Baigiamoji ERASMUS+ projekto MEDUS konferencija

  2024-05-24

2024 m. gegužės 24 d. vaizdingame Kauno rajono Raudondvario dvare įvyko baigiamoji „Erasmus+“ projekto „Innovative educational approaches and practices for migrant pupils to maximize the effectiveness of their social inclusion and school performance“   (liet. Inovatyvūs būdai ir metodai darbui su iš emigracijos grįžusiais vaikais, siekiant maksimaliai padidinti jų socialinę įtrauktį ir mokymosi efektyvumą) Nr. 2021-1-LT01-KA220-SCH-000024051 konferencija. Į renginį susirinko visi projekto partneriai: Kauno regiono švietimo centras, Kauno technologijos universitetas (KTU), Karmėlavos Balio Buračo gimnazija, Technologijos licėjus „Sfantul Pantelimon“ (Rumunija), Rusės „Angel Kanchev“ universitetas (Bulgarija) ir NVO „Cebder“ (Turkija). Pasidžiaugti projekto pasiekimais atvyko Kauno rajono ir Kauno miesto mokyklų vadovai, mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai; aukštųjų mokyklų ir švietimo centrų atstovai bei Kauno rajono savivaldybės darbuotojai. Laimutė Ruzgienė, Kauno regiono švietimo centro, direktorė pristatė projekto idėją, pabrėždama pagrindinį jo tikslą - tobulinti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų profesines kompetencijas. Projektu buvo siekiama sukurti įtraukią akademinę, socialinę ir emocinę aplinką migruojantiems mokiniams, taip pagerinant jų akademinius pasiekimus ir socialinę įtrauktį.
Vienas iš svarbių projekto rezultatų - mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams skirta naujoviška mokymo medžiaga ir atvirieji švietimo ištekliai (AŠI). Šie ištekliai suteiks pedagogams reikiamų žinių ir įgūdžių, kad jie galėtų veiksmingai dirbti su atskirtį patiriančiais mokiniais, tenkindami jų unikalius ugdymosi poreikius.
Be to, projekto metu pedagogams buvo sukurtos įvairios mokymo(si) priemonės, skirtos mokymosi netolygumams mažinti ir mokinių migrantų psichinei gerovei palaikyti. Šios priemonės padės sukurti palankią mokymosi aplinką.
Partneriai iš KTU pabrėžė MOODLE platformos privalumus pedagogų mokymuisi ir darbui. Karmėlavos Balio Buračo gimnazija pristatė „Vertikalios klasės“ koncepciją bei privalumus dirbant su migrantais mokiniais. Partneriai iš Bulgarijos pasidalijo vertingomis rekomendacijomis mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams, kaip įveikti iššūkius, su kuriais susiduria iš emigracijos grįžę ir naujai į šalį atvykę mokiniai. Partneriai iš Turkijos papasakojo apie savo šalies ir Europos Sąjungos pastangas integruojant migrantus iš Sirijos, o Rumunijos partneriai išryškino tarptautinės partnerystės privalumus, sprendžiant migrantų mokinių integracijos problemas.
Kviečiame naudotis projekto metu sukurtais rezultatais, kurie yra laisvai prienami projekto internetinėje svetainėje https://medus-project.eu/.
img01