Kauno rajono mokyklų vadovų stažuotė Gdansko švietimo įstaigose

Atgal

Kauno rajono mokyklų vadovų stažuotė Gdansko švietimo įstaigose

  2024-05-10

Gegužės 8-10 dienomis Kauno rajono mokyklų vadovai dalyvavo stažuotėje pagal kvalifikacijos tobulinimo programą "Kūrybiškumo ugdymas mokykloje: Lenkijos patirtis".
Stažuotės dalyviai lankėsi dviejose Gdansko švietimo įstaigose: privačioje ikimokyklinio ugdymo įstaigoje "Panienki z Okienka" ir pagrindinėje mokykloje Szkola Podstawowa Nr. 57., pavadintoje Wladislovo Anderso vardu.
Eva Slominskaja, privataus darželio direktorė, vadovaujanti šiai įstaigai daugiau nei 40 metų, pristatė ugdymo filosofiją - nuo vaiko į mokytoją. Šiam tikslui yra sukurto ugdymo erdvės, kuriose vaikas gali tyrinėti, jaustis laisvai ir tinkamai pasiruošti mokyklai. Įdomus buvo darželio veiklos pristatymas: darželio veiklas ir aplinkas pristatė ne mokytojai, o mažieji ugdytiniai. Direktorė pasidžiaugė vaikų kūrybiškumu: vaikai skatinami kurti žemėlapius, knygeles.
Antrąją stažuotės dieną vadovai lankėsi Gdansko pagrindinėje mokykloje Szkola Podstawowa Nr. 57. Mokyklos direktorė Anna Listewnik pristatė Lenkijos švietimo sistemą, įtraukiojo ugdymo sistemą, darbą su migrantais mokiniais, bei mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių; kalbėjo apie pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, švietimo problemas bei jų sprendimo būdus.
Šių dviejų dienų stažuotėje vadovai pasisėmė idėjų veiklos tobulinimui ir mokinių kūrybiškumo ugdyti, neformaliai pabendravo su Lenkijos mokytojais ir mokyklų vadovais. Manome, kad tokios stažuotės yra naudingos ir prasmingos siekiant geresnių mokinių pasiekimų, sprendžiant aktualius įtraukiojo ugdymo klausimus švietimo įstaigose.
img01