Mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinė diena

Atgal

Mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinė diena

  2024-01-25

Sausio 25 d Karmėlavos Balio Buračo gimnazijoje vyko Kauno rajono švietimo centro organizuota Kauno rajono mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinė diena. Gimnazijos direktorei Rimai Kuktienei tarus sveikinimo žodį, Laimutė Ruzgienė, Švietimo centro direktorė,  pakvietė susirinkusiuosius išklausyti Aušros Glebauskienės, Raudondvario gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, mokyklų išorinio vertinimo ekspertės. paskaitos „Kaip reikėtų vertinti pamoką?“. Vėliau vyko Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos mokytojų vedamų chemijos (mokytoja Janina Bejerienė) ir matematikos (direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja Lina Bagužienė) pamokų peržiūra ir aptarimas. Trečios pamokos metu pavaduotojų laukė siurprizas – vietoje suplanuotos 8 klasės mokinių klasės valandėlės peržiūros pavaduotojai turėjo įsijausti į aštuntokų vaidmenį ir kalbėti apie patyčias, sudėtingų situacijų sprendimo būdus. Klasės valandėlę direktorių pavaduotojams ugdymui vedė anglų kalbos mokytoja Rūta Kaltenienė. Vėliau Virginija Kanapinskienė, Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos projektų vadovė, pristatė Erasmus+KA2 strateginių partnerysčių projektą „Innovative educational approaches and practices for migrant pupils to maximize the effectiveness of their social inclusion and school performance“ bei jo metu sukurtus rezultatus: Modulį „Mokymo(si) priemonių rinkinys mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams „Vertikalios klasės modelis – novatoriškas mokymo(si) būdas dirbant su iš emigracijos grįžusiais mokiniais“. Taip pat, mokymosi programą mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams „Įtraukiojo ugdymo būdas sėkmingai migrantų mokinių adaptacijai“. Laimutė Ruzgienė, Švietimo centro direktorė,  informavo, kad vasario mėnesį prasideda e mokymo(si) kurso išbandymas ir pakvietė mokyklų komandas dalyvauti šiuose akredituotuose mokymuose.
img01