Kauno rajono švietimo centras pradeda bendradarbiauti su Kauno technologijų mokymo centru ir Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centru

Atgal

Kauno rajono švietimo centras pradeda bendradarbiauti su Kauno technologijų mokymo centru ir Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centru

  2024-02-02

Bendradarbiavimo tikslai: rengti ir įgyvendinti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programas; organizuoti mokinių technologijų olimpiadas ir konkursus, organizuoti technologijų ir gamtos mokslų pamokas; mokytojų gerosios patirties sklaidos renginius; bendradarbiauti rengiant ir įgyvendinant projektus, dalinantis informaciją apie įstaigų teikiamas paslaugas.
Pirmasis bendradarbiavimo renginys – Lietuvos mokinių technologijų olimpiados Kauno rajono etapas, vyks kovo 18 d. Konstrukcinių medžiagų ir tekstilės kūrybinės grupės darbuosis Kauno technologijų mokymo centre, o mitybos grupės mokiniai - Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre. Sausio 25 ir 31 dienomis Kauno rajono švietimo centro komanda kartu su Albinu Pugevičiumi, technologijų mokytojų metodinio būrelio pirmininku, lankėsi minėtose įstaigose ir apžiūrėjo patalpas, skirtas mokinių olimpiados vykdymui. Džiaugiamės, kad mokiniams bus sudarytos puikios sąlygos pademonstruoti savo gebėjimus.
Ateityje bendradarbiavimą pratęsime organizuodami kvalifikacijos tobulinimo renginius mokytojams ir karjeros specialistams, ekskursijas, edukacijas bei pamokas mokiniams netradicinėse aplinkose.
img01