Nuotolinė konsultacija Kauno rajono gimnazijų direktorių pavaduotojams ugdymui

Atgal

Nuotolinė konsultacija Kauno rajono gimnazijų direktorių pavaduotojams ugdymui

  2024-01-10

2024-01-10 Kauno rajono gimnazijų direktorių pavaduotojai ugdymui dalyvavo nuotolinėje konsultacijoje dėl mokinių pasiekimų tarpinio vertinimo ir brandos egzaminų organizavimo. Dalyvius konsultavo Vidmantas Jurgaitis, NŠA Pasiekimų departamento direktorius ir Rima Klimašauskienė, pasiekimų patikrinimo administravimo skyriaus specialistė.
img01