Svečiai iš Alytaus miesto

Atgal

Svečiai iš Alytaus miesto

  2023-11-16

Šiandien švietimo centre sulaukėme svečių iš Alytaus miesto. Rasa Kuckailienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja ir specialistė Veronika Juknevičienė atvyko pasisemti patirties apie Jaunojo pedagogo klubo veiklą. Rasa Sasnauskienė, Švietimo centro metodininkė, Kauno rajono jaunojo pedagogo klubo veiklos koordinatorė, pristatė klubo įkūrimo istoriją, organizuojamas veiklas, darbą su mokiniais ir mentoriais. Pasidžiaugė Kauno rajono savivaldybės administracijos palaikymu, skiriamu finansavimu, taip pat, produktyviu bendradarbiavimu su VDU Švietimo akademija, kuriai šiame susitikime atstovavo doc.dr. Ilona Tandzegolskienė ir Povilas Urbšys ir Povilas Bielaglovė. Savo įspūdžius bei gerąją patirtį Kauno rajono Jaunojo pedagogo klube pristatė Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos mokinė Emilija Miniotaitė ir karjeros specialistė mentorė Eglė Jakštienė. Jolanta Jankauskienė, Kauno rajono savivaldybės kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja, dėkojo Švietimo centrui už puikią iniciatyvą paskatinti mokinius rinktis pedagogo profesiją ir grįžti dirbti į Kauno rajono švietimo įstaigas.
img01