Mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinė diena

Atgal

Mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinė diena

  2023-11-15

Šiandien Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijoje vyko mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinė diena. Renginio tikslas – patobulinti mokyklų vadovų kompetencijas stebėti ir vertinti pamokos kokybę bei teikti grįžtamąjį ryšį mokytojui. Susitikimo pradžioje Danguolė Marmienė, Neveronių gimnazijos direktorė, pristatė pamokos vertinimo kriterijus, kuriais vadovaujasi mokyklų veiklos kokybės išorės vertintojai. Lektorė atkreipė dėmesį į pamokos tikslo bei uždavinio formulavimo būtinybę bei aiškių susitarimų, kaip bus vertinama kiekvieno mokinio pažanga, kaip bus ugdomos mokinių kompetencijos, sudarymą. Vėliau direktorių pavaduotojai ugdymui gavo užduotį: stebėti 4 atviras pamokas ir išskirti 3-5 stipriąsias ir 2-3 tobulintinas veiklos sritis. Po to vyko stebėtų pamokų aptarimas. Dirbdami grupėse, direktorių pavaduotojai aptarė kiekvieną stebėtą pamoką atskirai, atkreipdami dėmesį į skirtingų ugdymosi poreikių turinčių mokinių įveiklinimą pamokose bei mokinių pasiekimų vertinimą.
img01
Toks profesinio tobulėjimo modelis (teorinė dalis + praktinis pamokų stebėjimas ir aptarimas) pasiteisino, todėl ir ateinančiais metais tęsime vizitus į švietimo įstaigas, analizuodami jau kitas švietimo problemas: mokinių pasiekimų vertinimą, gabių mokinių ugdymą, išsikeltų vertinimo kriterijų pamatavimą bei grįžtamojo ryšio mokiniams ir mokytojams teikimą. Renginio dalyviai vienbalsiai sutiko, kad kartais „mažiau“ yra „daugiau“, todėl ir kito susitikimo metu nagrinės tik vieną pasirinktą temą, bet iš esmės.
img01
Susitikimo pabaigoje direktorių pavaduotojai ugdymui dėkojo gimnazijos vadovams: direktoriui Ričardui Saltonui, pavaduotojoms Laimutei Rutkauskienei ir Laimutei Berštautienei už šiltą priėmimą, o mokytojams (Jolantai Girdauskienei, Ingridai Subačienei, Onai Kukcinavičienei, Eglei Linkevičienei ir Laimutei Litvinskienei) už sudarytą galimybę stebėti pamokas, pasidalinti patirtimi bei mokytis vieniems iš kitų.