Kauno rajono direktorių pavaduotojų ugdymui išvyka į Punsko mokyklas

Atgal

Kauno rajono direktorių pavaduotojų ugdymui išvyka į Punsko mokyklas

  2023-06-21

    Kauno rajono švietimo centras ir Kauno rajono kultūros, švietimo ir sporto skyrius 2023 m. birželio 21 d. organizavo edukacinę išvyką Kauno rajono švietimo įstaigų direktorių pavaduotojams ugdymui pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Kūrybiškumo ugdymas mokykloje: Lenkijos mokytojų patirtis”. Programa finansuota pagal „Lyderio laikas“ projektą.  Edukacinės išvykos  tikslai: susipažinti su etninėse Lenkijos žemėse esančio Punsko valsčiaus ugdymo mokyklomis, jų švietimo pasiekimais bei problemomis, lietuvybės puoselėjimo strategijomis; plėtoti Kauno rajono savivaldybės ir Punsko valsčiaus bendradarbiavimą, ugdant švietimo įstaigų bendruomenių pilietines, kultūrines vertybes, kūrybiškumą.
    Išvykos dalyviams Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas pristatė švietimo įstaigas, jų veiklą, derinant Lietuvos tradicijas ir Lenkijos teisinius reikalavimus; viršaičio pavaduotojas Jonas Vaičiulis papasakojo apie Punsko lietuvių bendruomenių kultūrinę veiklą, daug dėmesio skirdamas lietuvių kalbos stiprinimui, tautinių tradicijų  plėtojimui šiame krašte. Jonas Vaičiulis ne tik organizavo susitikimus su Punsko Kovo 11-osios licėjaus, Dariaus ir Girėno pagrindinės mokyklos bei Punsko lopšelio-darželio įstaigų vadovais, bet nuoširdžiai dalinosi patirtimi, kaip ugdomos visos lietuvių bendruomenės pilietinės vertybės, kokie organizuojami renginiai, kiek lankosi svečių iš Lietuvos. Kauno r. švietimo įstaigų direktorių pavaduotojai ugdymui lankydamiesi Punsko švietimo įstaigose susipažino su jų aplinkomis, ugdymo proceso organizavimu, domėjosi, kaip sekasi tautinėms mažumoms išsaugoti etninę kultūrą. Punsko licėjaus direktorius Alvydas Nevulis akcentavo, jog jų įstaiga vienintelė Lenkijoje vidurinė mokykla su lietuvių dėstomąja kalba. Dariaus ir Girėno pagrindinės mokyklos direktorius Jonas Vydra papasakojo, kaip nelengva mokytojams dirbti be lietuviškų vadovėlių. Bet mokytojai kūrybiški ir geba ugdymą organizuoti, mokant mokinius iš lenkiškų vadovėlių. Svarbi mokytojų motyvacija ir noras „skelbti lietuvišką žodį“.  Direktorius akcentavo, jog besimokantys šioje mokykloje mokiniai aktyviai dalyvauja saviveiklininkų būreliuose, krepšinio varžybose. Punsko savivaldybės vaikų lopšelio-darželio su lenkų ir lietuvių mokomąja kalba direktorė Alicija Valinčienė ikimokyklinio ugdymo direktorių pavaduotojams ugdymui pristatė mažųjų lietuvybės ugdymo sėkmes ir sunkumus. Direktorė akcentavo, jog sunku įsigyti lietuviškų pratybų knygelių, kuriose turinys būtų parašytas lietuvių, lenkų bei kitomis kalbomis.
    Visų įstaigų vadovai pasidžiaugė, jog lietuvių bendruomenė Punske yra tarsi šeima, kuri moko vaikus lietuvių kalbos, puoselėja  lietuvių tautos tradicijas, kultūrines ir etnines vertybes nuo pat mažų dienų.
img01
    Kauno rajono švietimo įstaigų direktorių pavaduotojai kelionės metu aplankė lietuvių etninėse žemėse esančius kultūros objektus: šalia ežero esantį Vygrių barokinį vienuolyną, Punsko Švenčiausios Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčią, Seinų katedrą, kur palaidotas vyskupas, poetas, kalbininkas Antanas Baranauskas.  
    Kauno rajono švietimo centras ir Kauno rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyrius labai dėkoja Jonui Vaičiuliui už puikų gerosios patirties renginio organizavimą  ir už nuoširdų dėmesį mūsų rajono pavaduotojams.