Kauno r. ugdymo įstaigų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinė diena Birštone

Atgal

Kauno r. ugdymo įstaigų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinė diena Birštone

  2023-06-08

Birželio 8 dieną Kauno rajono ugdymo įstaigų logopedai ir specialieji pedagogai vasarą pradėjo  išvyka į Birštono gimnaziją, kur vyko metodinė diena „Vaiko gerovės komisija – sėkmingesnei vaiko įtraukčiai“.
Birštono gimnazijos logopedė metodininkė Nomeda Kopcikienė skaitė pranešimą „Švietimo pagalbos specialisto vaidmuo įgyvendinant įtraukties principus mokykloje", pristatė ir parodė mokyklos sensorines erdves, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, taip pat savo kabinetą, turtingą įvairiomis priemonėmis.
Gimnazijos direktorius Alvydas Urbanavičius pasidžiaugė, kad ilgojoje gimnazijoje veikiančia ir glaudžiai bendradarbiaujančia Vaiko gerovės komisijos komanda. Direktorius pasakojo, kad visi mokiniai, turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, turi savo asmeninius mokytojo padėjėjus, kurie su jais leidžia visą ugdymosi laiką mokykloje: dalyvauja pamokose, lydi juos į valgyklą, pas pagalbos mokiniui specialistus mokykloje ir į popamokinės veiklos užsiėmimus. 
Popietės valandas Kauno r. pagalbos mokiniui specialistai praleido skanaudami Birštono mineralinių šaltinių vandenį, sveikatinosi Kneipo sode pagal Sebastiano Kneipo sukurtą terapijos metodiką, kopė į Vytauto kalną ir grožėjosi Nemuno vingiais iš aukščiausio Lietuvoje apžvalgos bokšto.
 

Loreta Baltrušaitytė, Kauno rajono ugdymo įstaigų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pirmininkė

img01