PSICHOLOGŲ METODINIS SUSIRINKIMAS

Atgal

PSICHOLOGŲ METODINIS SUSIRINKIMAS

  2023-06-07

Birželio 7 d. vyko baigiamasis šių mokslo metų Kauno r. ugdymo įstaigų psichologų išvažiuojamasis metodinis susirinkimas. Kaip jau tapo tradicija, tokio susitikimo metu psichologės dalinosi  praktiniais darbo metodais ir mokėsi vienos iš kitų. Susirinkome vaizdingame Kulautuvos  kampelyje, kur nuostabi pušų paunksmė, tyras oras, paukštelių giesmės veikė atpalaiduojančiai ir terapiškai.
Mes, psichologai, akcentuojame, kad harmoningam gyvenimui ypatingai svarbu, kad visi aspektai - fiziniai, emociniai, intelektualiniai, dvasiniai, socialiniai - lygiavertiškai sąveikautų. Tai pasiekti padeda sąmoningumo didinimas ir dabarties įsisąmoninimas. Būtent į šiuos pagrindinius aspektus ir buvo nukreiptos šios dienos veiklos ir metodai, kuriais geranoriškai dalinosi kolegės. Buvo gera pabūti kartu tarp bendraminčių,  kurti prasmingą santykį, bendrystę, atrasti panašumų, padrąsinti viena kitą ir palaikyti, iš tiesų nelengvame, bet labai prasmingame ir įdomiame mūsų darbe.
Tokie jaukūs profesiniai susitikimai visada padeda rasti naujų resursų remtis savimi, prisiimti atsakomybę, pirmiausiai už savo gyvenimą, harmoningai gyventi su aplinka bei suteikti pilnavertę pagalbą mūsų klientams. Kartu išbandydamos naujas technikas, praktikas ir metodus, augame pačios, kaip specialistės, tobuliname savo meistriškumą. Labiau ir giliau pažindamos save,  galime išmokti drąsiau ir toliau į savasties pažinimą vesti savo klientus bei mokyti juos naujų problemų sprendimo būdų.
Už praktikų ir metodų pristatymus dėkojame: Jurgai Taleikytei, kuri pakvietė išbandyti kūno terapijos TRE užsiėmimą. Labai įdomi patirtis, kai labiau atsipalaiduojantys raumenys veikia mūsų emocinę, nervų sistemą; ateina gilesnis suvokimas apie savo kūną, kuris yra įrankis visam mūsų gyvenimui. Mūsų kūną  formuoja mūsų patirtys (jausmai, mintys, nuostatos). Taigi, dirbdami per kūną, galime veikti (pažinti, priimti, keisti, ugdyti) save. Ana Piatina pasiūlė patyrinėti atsipalaidavimo, poilsio poreikius ir svajones metaforinių kortelių pagalba bei pasinerti į savirefleksijos ir relakso gelmes. Renata Stonienė pristatė naujas Vertybių korteles, kurios naudingos gilesniam savęs bei kito pažinimui ir savirefleksijai, prasmės ieškojimui, bendrystės, motyvacijos, našumo didinimui, perdegimo prevencijai. Taip pat Renata pakvietė išbandyti Santykių korteles su parengtais klausimais, kurių pagalba smagu mokytis klausyti ir išgirsti, kuriant gerą santykį vieniems su kitais, mokytis pasitikėti vieni kitais, drauge kurti malonų bendrystės laiką.
Labai džiugu, kad susirinkime turėjome ir viešnių. Buvusi mūsų metodinio būrelio narė, kolegė Raimonda Kalvėnienė  su savo bendradarbe Neringa mums pristatė pagal M. Rozenbergo Nesmurtinio bendravimo modelį sukurtą darbo metodiką - žaidimą.  Nesmurtinis bendravimas mums padeda įgyvendinti tris dalykus: ugdyti gebėjimą gyventi, kai galime rinktis, matome prasmę ir jaučiame ryšį; užmegzti empatišką ryšį su savimi ir kitais, kad santykiai teiktų daugiau pasitenkinimo; dalytis ištekliais, kad visi galėtų gauti naudos.
Susitikimas buvo įdomus, niekas neskubėjo skirstytis, užsitęsė iki pat vakaro. Išvykome gerokai praturtėjusios. Patyrusios bendrystės džiaugsmą, laukdamos naujų susitikimų.
Renata Stonienė, Kauno r. ugdymo įstaigų psichologų metodinio būrelio pirmininkė
img01