2-oji Jaunojo pedagogo klubo narių stovykla

Atgal

2-oji Jaunojo pedagogo klubo narių stovykla

  2023-05-18

Gegužės 17-18 dieną Molėtų rajone vyko 2-oji  Jaunojo pedagogo klubo narių stovykla, kurios veiklą organizavo Kauno rajono  ir Klaipėdos rajono švietimo centrai.  Jaunojo pedagogo klubo veiklą finansuoja Kauno ir Klaipėdos rajonų savivaldybės.
Klubo veiklos tikslai:  
  • motyvuoti rajonų  9-12 klasių mokinius pasirinkti pedagogo profesiją; 
  • padėti jiems kuo efektyviau įsivertinti savo ateities lūkesčius ir galimybes, pašaukimą dirbti mokykloje.
Dviejų dienų stovykloje „Auksinė giria“ su mokiniais dirbo edukatoriai profesionalai. Per edukacinius žaidimus, dialogines grupes, refleksijos „ratus“, kūrybinius užsiėmimus jie skatino mokinius spręsti aktualias gyvenimo, asmeninio tobulėjimo, pedagogines problemas, įsivertinti savo silpnąsias ir stipriąsias puses, stiprinti pasitikėjimo savimi jausmą.
Užsiėmimų metu mokiniai demonstravo savo kūrybiškumą, analitinį mąstymą, greitą reakciją, aktyvią lyderystę, komandinio darbo gebėjimus, mokėsi klausytis kitų ir tolerantiškai vertinti kitų nuomonę. Žygio žaliais Liudgardos šlaitais metu mokėsi tylos pamokų, galimybės stebėti ir girdėti gamtą, padėti draugui.
Paskutinės dienos refleksijos metu visi mokiniai labai džiaugėsi stovyklos programa, naujai atrastais draugystės ryšiais, įvertino gyvo bendravimo svarbą, suprato, kokias asmenines savybes jiems dar reikia  stiprinti. Padėkos ceremonijos metu buvo išsakyti dėkingumo žodžiai edukatoriams, organizatoriams ir Kauno bei Klaipėdos savivaldybių vadovams už kilnios misijos įgyvendinimą.
img01
img01
img01