Mokomės vieni iš kitų

Atgal

Mokomės vieni iš kitų

  2023-02-21

Kauno r. ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojai ugdymui vasario 21 d. susitiko Garliavos lopšelyje-darželyje „Uosiukas”. Jau tradicija tapo pasitarimus organizuoti vis kitoje Kauno r. ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, siekiant bendradarbiauti tarpusavyje, susipažinti su įstaigų ugdymosi aplinkomis, išskirtumu, pasimokyti vieniems iš kitų.
 Garliavos lopšelio-darželio „Uosiukas” direktorė Vilma Vitkauskienė, pristatydama įstaigą akcentavo, kad praėjus metams nuo įsikūrimo susiformavo puiki bendruomenė, sukurtos šiuolaikiškos vaikų ugdymosi aplinkos, yra kuo pasidžiaugti: darželio sensoriniame kambaryje vaikai gali kartu ir individualiai mokytis, lavinti kūrybiškumą, vaizduotę, atsipalaiduoti saugioje bei draugiškoje aplinkoje, įstaiga šiuolaikiška, atliepia tėvų lūkesčius ir vaikų poreikius. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Milda Gudavičiūtė pristatė aktyvią, puikiai dirbančią mokytoją Vilmą Juodienę, kuri pranešime akcentavo, jog pasitikėjimu grįstas šeimos ir darželio bendradarbiavimas padeda sėkmingai ugdyti vaiko asmenybę.
img01
Apskritojo stalo diskusijoje direktorių pavaduotojos ugdymui dalinosi patirtimi: kaip sekasi mokytojams diegti atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą, su kokiais sunkumais susiduria įstaigos įgyvendinant inovacijas. Paaiškėjo, jog daugiausia sunkumų mokytojai patiria vertindami priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi pasiekimus, stinga ugdymo priemonių skaitmeninei kompetencijai ugdyti, projektinei veiklai organizuoti, sunku motyvuoti skirtingų ugdymosi poreikių turinčius ugdytinius. Pavaduotojai pastebėjo, jog mokytojai sėkmingai taiko projektų metodą ne tik priešmokyklinio, bet ir ikimokyklinio ugdymo praktikoje, padeda vieni kitiems, bendradarbiauja su tėvais, pradinio ugdymo mokytojais. Pasitarime dalyvavusi Kauno r. kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė Asta Simanauskienė pasidžiaugė pavaduotojų ugdymui bendradarbiavimu ir iniciatyvomis siekiant ugdymo kokybės bei paskatino padėti vieni kitiems sprendžiant iškilusius sunkumus.
Direktorių pavaduotojos ugdymui vieningai sutarė, kad švietimo programos, ugdymo prioritetai nuolat kinta, atsinaujina, tad naujoves reikia priimti be streso, o su noru išbandyti, patirti, atrasti, išmokti bei pasidžiaugė galimybėmis pasimokyti vieni iš kitų.
Rasa Sasnauskienė