Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinė diena

Atgal

Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinė diena

  2023-02-14

Vasario 14 dieną Domeikavos gimnazijoje vyko Kauno rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinė diena „Įtraukiojo ugdymo kompetencijų stiprinimas“. Renginys buvo skirtas pasidalinti užsienio šalių patirtimi įgyvendinant įtraukųjį ugdymą švietimo įstaigose.
Daiva Kranauskienė, Domeikavos gimnazijos logopedė metodininkė, pristatė Italijos patirtį. Savo pranešime ji pabrėžė, jog Italijos mokyklose itin didelis dėmesys skiriamas migrantų vaikų ugdymui, jiems ruošiamos atskiros programos. Specialistė pastebėjo įtraukiojo ugdymo tęstinumą nuo pačių mažiausių iki suaugusiųjų.
Edita Katelienė, Raudondvario lopšelio-darželio „Riešutėlis“ logopedė metodininkė, savo pranešime „Įtraukusis ugdymas Italijos Avezzano miesto švietimo įstaigose" pristatė Italijos patirtį, įgyvendinant įtraukiojo ugdymo principus ikimokyklinėse įstaigose, pradinėse ir vidurinėse mokyklose.
Abi pranešėjos pabrėžė, kad Italijoje mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai, organizuodami ugdymo procesą, atsižvelgia į tai, ką vaikas geba šiuo momentu, o ne į tai, ko negeba.
Auksė Gedminienė, Domeikavos gimnazijos logopedė metodininkė, pristatė socialinį-emocinį ugdymą Suomijos ugdymo įstaigose. Logopedė akcentavo, kad Suomijos švietimo sistemoje jaučiamas itin didelis pasitikėjimas mokytojo kompetencija, jam suteikiama kūrybinė ir metodinė laisvė. Socialinis-emocinis ugdymas vyksta per komandinį darbą, kurio metu vaikai išmoksta užmegzti ryšius su bendraamžiais, įgija daugiau pasitikėjimo savimi ir kitais. Auksė Gedminienė pademonstravo ir keletą pratimų, kuriuos ji naudoja savo tiesioginiame darbe.
Ačiū pranešėjoms už įdomius pranešimus ir naudingas bei praktiškai panaudojams įžvalgas, o Domeikavos gimnazijai – už šiltą priėmimą.
Metodinę dieną „Įtraukiojo ugdymo kompetencijų stiprinimas“ inicijavo Kauno rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis.
img01