Apskritojo stalo diskusija „Atnaujintų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų iššūkiai ir sėkmės”

Atgal

Apskritojo stalo diskusija „Atnaujintų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų iššūkiai ir sėkmės”

  2022-11-30

2022 m. lapkričio 30 d. Kauno r. švietimo centre organizuota Kauno r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio inicijuota apskritojo stalo diskusija „Atnaujintų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų iššūkiai ir sėkmės”. Pranešimą „Kryptingos pedagogo ir spontaniškos vaiko veiklos derinimas taikant patirtinio ugdymo metodus" pristatė Garliavos lopšelio-darželio „Eglutė" priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Aušra Sareikienė. Pranešimus, kaip sekasi organizuoti ugdymo procesą taikant aktyvaus, patirtinio ugdymo(si) projektų metodą, skaitė Kauno r. Jonučių darželio priešmokyklinio ugdymo mokytojos Viktorija Skačkauskienė ir Jolanta Aleksynienė, Kauno r. ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Dalia Kavaliauskienė. Garliavos lopšelio-darželio „Eglutė" ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lina Adomaitienė papasakojo kaip organizuojamos STEAM veiklos gamtoje pagal metodinės medžiagos rinkinio „Žaismė ir atradimai" idėjas. Mokytojos diskutavo ir dalinosi patarimais kaip sėkmingai bendradarbiauti su tėvais, pradinių klasių mokytojais, siekiant padėti vaikams pasirengti mokyklai.
Rasa Sasnauskienė
img01