KAUNO RAJONO JAUNOJO PEDAGOGO KLUBO VEIKLOS PROGRAMA

Atgal

KAUNO RAJONO JAUNOJO PEDAGOGO KLUBO VEIKLOS PROGRAMA

  2022-09-02

2022 m. rugsėjo mėn.- 2023 m. sausio mėn.
Jaunojo (būsimojo) pedagogo klubo (JPK) veikla yra deleguota Kauno rajono švietimo centrui (KRŠC), vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. TAS-246 „Dėl pedagogų rengimo, perkvalifikavimo ir pritraukimo į Kauno rajono mokyklas 2021–2025 metais“ tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šio klubo veikla prisideda ne tik prie pedagoginio personalo atsinaujinimo problemos sprendimo, bet ir padeda pagerinti mokytojo profesijos įvaizdį.
Jaunojo pedagogo klubo misija – motyvuoti 9-12 klasių mokinius pasirinkti pedagoginės krypties studijas ir tapti mokytojais.
Dalyvavusiems jaunojo pedagogo klubo veiklose mokiniams išduodamos Kauno rajono švietimo centro pažymos(esant poreikiui). Stojant į aukštąją mokykla studijuoti pedagogikos (dalyko, specialiosios pedagogikos, ikimokyklino ugdymo srityse ir kt.) motyvaciniame pokalbyje atsižvelgiama į JPK dalyvių veiklą.
Veiklos Data Vieta Atsakingi
1. Pagrindinių mokyklų, progimnazijos ir gimnazijų mokinių atranka į klubą neformaliojo pokalbio būdu, atsižvelgiant į jų mokymosi pasiekimus: vidurkis ne žemesnis nei „7“. Atnaujinamas JPK mokinių sąrašas Iki 2022 m. spalio 1 d. Mokyklos Mokyklų pavaduotojai ugdymui, mokytojai- mentoriai, klasių auklėtojai
2. Mentorių (koordinatorių), dirbsiančių su JPK mokiniais, mokyklose paskyrimas. Iki 2022 m. spalio 10 d. Mokyklos Mokyklų vadovai
3. Pagrindinių mokyklų, progimnazijos ir gimnazijų direktorių pavaduotojų, mokytojų mentorių pasitarimas Rugsėjo mėn. Nuotoliniu būdu KRŠC
4. Susitikimas-edukacija VDU (paskaita su kūrybinėmis užduotimis) Spalio 18 d. 9 val. VDU - Jonavos g. 66 VDU KRŠC
5. Išvyka į Panevėžio regioninį STEAM atviros prieigos centrą, aplankant Krekenavos regioninį parką. Spalio 28 d. Išvykimo vieta ir valanda bus patikslinta KRŠC
6. Eglės Masalskienės seminaras tema „Sąmoningumo ugdymas“ Lapkričio 26 d. 10 val. Tiesioginio kontakto A.Baranausko g.19, Kaunas KRŠC
7. Kino filmų edukacija, praktinis užsiėmimas „Meno avilys“ Gruodžio mėn. pradžia, data bus patikslinta Derinama vieta KRŠC
8. Mokyklų mokytojų-metorių pasitarimas Gruodžio 14 d. 14.30 val. Tiesioginio kontakto A.Baranausko g.19, Kaunas KRŠC
9. Protmūšis „Mokytojas istorijos vingiuose“ Sausio mėn. data bus patikslinta Lietuvos švietimo istorijos muziejus KRŠC
10. Pamokos(veiklos) arba jos dalies vedimas Vieną kartą per mėn. Rajono mokyklose, darželiuose Mokyklos mokytojas- mentorius