„Žaidėme mokyklą“

Atgal

„Žaidėme mokyklą“

  2022-06-07

Birželio 6-7 dienomis 34 Kauno rajono jaunojo pedagogo klubo (toliau- JPK)  nariai dalyvavo turiningoje dviejų dienų stovykloje “Žaidžiame mokyklą”, kuri vyko Jadagonių "Pušyno poilsiavietėje". Stovyklos programą mokiniams parengė Kauno rajono švietimo centras bendradarbiaudamas su VDU Švietimo akademija. Stovyklos programą finansavo Kauno rajono savivaldybė. Stovyklos tikslas buvo ne tik artimiau supažindinti klubo narius iš įvairių rajono bendrojo ugdymo įstaigų, bet ir sustiprinti jų motyvaciją rinktis pedagogo profesiją, giliau paanalizuoti ugdymo procesą iš mokytojo ar mokyklos vadovo pozicijų.
9-11 klasių mokiniai mokėsi,  sprendė realias pedagogines problemas, rengė projektus: „Kokia turėtų būti svajonių mokykla? Koks mokytojas yra geras?“, žaidė situacinius žaidimus, aktyviai sportavo, dalyvavo orientaciniame žygyje ir prasmingai leido laiką prie draugystės laužo. Be to, turėjo galimybę pabendrauti su VDU dėstytojais bei išgirsti mokytojo profesinio kelio pasirinkimo istorijas "iš pirmų lūpų" - VDU švietimo akademijos studentų - Roko, Gretos ir Austėjos; teatro mokytojo Mindaugo Gargaso, sporto trenerio Tautvydo Antanaičio, VDU Švietimo akademijos dėstytojos doc. dr. Aušros Lisinsienės ir Piliuonos gimnazijos geografijos mokytojos Joanos Uzelman.
Dvi dienos prabėgo labai greitai. Atsisveikindami su stovyklos organizatoriais, mokiniai parašė sau laiškus, kuriuos perskaitys tik po 5 metų, kai, galbūt, taps mokytojais, bei išsakė pageidavimus dėl JPK veiklų organizavimo ateinančiais mokslo metais. Jie norėtų vesti pamokas vieni kitų mokyklose, aplankyti įdomiai dirbančias ugdymo įstaigas, išgirsti daugiau informacijos apie pedagogines studijas, susitikti su jaunais ir prityrusiais mokytojais, apsilankyti pedagogų rengimo centruose Lietuvoje ir užsienyje.
Džiaugiamės, kad Kauno rajono švietimo centro iniciatyva steigti Jaunojo pedagogo klubą susidomėjo ne tik kitų rajonų švietimo teikėjai, nusprendę tokius klubus kurti ir savo savivaldybėse, bet ir nacionalinė televizija LRT.