Ikimokyklinių įstaigų direktorių pavaduotojai ugdymui dalinasi gerąja darbo patirtimi

Atgal

Ikimokyklinių įstaigų direktorių pavaduotojai ugdymui dalinasi gerąja darbo patirtimi

  2022-01-05

Kauno rajono ikimokyklinių įstaigų direktorių pavaduotojai ugdymui pirmąjį metų susirinkimą organizavo 2022 m. sausio 5 d. Raudondvario vaikų lopšelyje-darželyje „Vyturėlis". Įstaigos direktorė Žydrūnė Jankūnienė papasakojo apie įstaigos veiklos prioritetus, pristatė grupių edukacines aplinkas, pasidžiaugė, kad direktorių pavaduotojai ugdymui dalinasi gerąja darbo patirtimi. Direktorės pavaduotoja ugdymui Ligita Kasiukevičienė pristatė įstaigos mokytojų metodinę veiklą, pasidžiaugė, jog mokytojai vaikų ugdymo procese sėkmingai taiko informacines technologijas.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Gerda Patinskienė skaitė pranešimą apie IT panaudojimą priešmokyklinio amžiaus grupės vaikų ugdymo procese. Mokytoja pateikė konkrečių pavyzdžių apie tai, kokias kompetencijas ugdosi vaikai atlikdami įvairias užduotis naudojant planšetes, telefonus, kompiuterius. IT padeda vaikams rasti reikiamą informaciją, spręsti problemas, ugdytis mąstymo gebėjimus, bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje, geriau pasirengti mokymuisi mokykloje.

 Direktorių pavaduotojos ugdymui pasidžiaugė įstaigos renovacija, puikiomis, saugiai, estetiškai sutvarkytomis vidaus ir lauko aplinkomis, tinkamomis vaikų ugdymo priemonėmis. Susirinkimo metu pavaduotojų veiklos grupė išrinko naują pirmininkę - Raudondvario lopšelio-darželio „Riešutėlis” direktoriaus pavaduotoją ugdymui Renatą Šereikienę. Nuo 2019 metų šios veiklos grupės pirmininke dirbusi Akademijos mokyklos-darželio „Gilė” direktorė Jurgita Kuzinevičiūtė palinkėjo naujai pirmininkei tęsti pradėtus darbus, nuoširdžiai dalintis gerąja darbo patirtimi gerinant ikimokyklinio ugdymo kokybę.