Tarptautinių projektų intelektiniai rezultatai – mokytojų profesiniam tobulėjimui ir mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimui

Atgal

Tarptautinių projektų intelektiniai rezultatai – mokytojų profesiniam tobulėjimui ir mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimui

  2021-12-20

Kaip ir kiekvienais metais Kauno rajono švietimo centras 2021 metais sėkmingai vykdė 3 tarptautinius Erasmus+ projektus, kurie atliepė ne tik mūsų, bet visos Lietuvos ir Europos Sąjungos šalių mokytojų profesinio tobulėjimo poreikius, prisidėjo prie mokinių mokymosi pažangos. Pridėtinė projektų vertė, kad į juos aktyviai įsijungia ir mūsų rajono mokytojai, ne tik kaip klausytojai, bet ir patarėjai, kūrėjai. Todėl siekiame, kad projektų veiklose kaip lygiaverčiai partneriai dalyvautų  mūsų mokytojai. Toks darbas stiprina mūsų Švietimo centro bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius su savivaldybės pedagogine bendruomene. Įgyvendintų projektų rezultatai yra palankiai  įvertinti ne tik mokytojų, mokinių, bet ir aukštų Europos Sąjungos institucijų. Šiemet rugsėjo mėn. 16 d. Europos Komisija suteikė Švietimo centrui inovatyviausio projekto „Išmanusis matematikos mokytojas nuotolinio ir mišraus mokymo srityje apdovanojimą. Tai jau antras Europos Komisijos įvertinimas už kokybiškus projektų rezultatus. Kartu su VšĮ VDU Ugnės Karvelis gimnazija ir kitais partneriais iš Lenkijos, Rumunijos, Latvijos Graikijos  sukūrėme profesinio tobulinimo programą ir mokymosi kursą  su  sukurtomis šiuolaikinėmis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis: mobiliomis programėlėmis „Matematika App“ ir „Eureka App“. Projekto  e-platformoje www.smart.erasmus.site matematikos mokytojai, ypač dirbantys su 5-6 klasių mokiniais, gali rasti nemažai mokymo(si) priemonių, metodinės medžiagos, e-vadovų: 2 e-direktorijas su jau egzistuojančių mobilių programėlių aprašais, mokymo(si) tikslais, dalykų integracijos galimybėmis; 2 naujai sukurtas mobilias programėles „Matematika App“(79 uždaviniai) ir „Eureka App“(29 uždaviniai); 25 sėkmingo matematikos mokymo, dirbant su mišriomis klasėmis, patirtines istorijas; mokymo(si) kursą su 4 moduliais, detalią profesinio tobulinimosi  programą, žinių ir gebėjimų įsivertinimo testą. Mokytojai, pasinaudoję projekto SMART-MT metodinėmis rekomendacijos ir sukurta mobilios programėlės kūrimo programa GUIDEHOW TO create your own set of exercises (erasmus.site) gali ir patys savarankiškai arba kartu su mokiniais pasirengti užduotis, atitinkančias ne tik dėstomą matematikos sritį, bet ir klasės mokinių intelektinį lygį, socialinį kontekstą.
Šiemet Švietimo centras parengė ir laimėjo naują Erasmus+ starteginių partnerysčių mokyklinį projektą „Inovatyvūs būdai ir metodai darbui su grįžusiais iš emigracijos mokiniais, siekiant maksimaliai padidinti jų socialinę įtrauktį ir mokymosi efektyvumą“(2021-2023). Šio projekto  idėją ir poreikį pasiūlė  Karmėlavos Balio Buračo gimnazija. Jau ne vienoje rajono mokykloje mokytojai susiduria su mokinių, grįžusių iš emigracijos,  mokymo(si) problema. Kartu su Karmėlavos Balio Buračo gimnazija bei partneriais iš Bulgarijos, Rumunijos, Turkijos ugdymo įstaigų (mokyklų, universitetų) kursime naujus intelektinius produktus, kurie prisidės prie mokinių pozityvios socialinės, emocinės ir edukacinės aplinkos kūrimo, įtraukiojo ugdymo metodologijos įgyvendinimo.