Kaip suteikti besimokančiajam sparnus?

Atgal

Kaip suteikti besimokančiajam sparnus?

  2021-12-03

Andragogikos mokymai Vokietijoje
Lapkričio 29 d. – gruodžio 3 d. švietimo centro darbuotojos Daiva Klimantavičienė ir Loreta Montrimaitė dalyvavo andragogikos didaktikos ir metodikos mokymuose Heidelberge (Vokietijoje), kuriuos vedė Heidelbergo pedagogikos aukštosios mokyklos dėstytoja Veronika Strittmatter-Haubold. Mokymų metu buvo aptartas bendradarbiavimas tarp mokytojo ir besimokančiojo, kvalifikacijos tobulinimos programų rengimas ir suaugusiųjų mokymosi koncepcijos. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas mokymosi renginių planavimui ir tikslingam suaugusiųjų mokymo/si metodų parinkimui ir taikymui, atsižvelgiant į besimokančiųjų poreikius, patirtį bei grupės sudėtį.
2022 m. sausio-vasario mėnesiais planuojami Vokietijoje įgytos suaugusiųjų mokymosi patirties pasidalijimo renginiai Kauno rajono andragogmas praktikams.
***
Mokymai organizuoti įgyvendinant Erasmus+ programos mobilumo projektą „Andragogo misija: suteikti besimokančiajam sparnus“. Projektą vykdo penkių suaugusiųjų švietimo institucijų konsorciumas: Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA), Kauno rajono švietimo centras, Panevėžio rajono švietimo centras, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba ir VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas. Projekto tikslas – didinti suaugusiųjų mokymo ir mokymosi kokybę, tobulinant Konsorciumo institucijų personalo kompetencijas trijose srityse:
  1. Besimokančiųjų suaugusiųjų mokymosi įgalinimas ir suaugusio mokinio savivaldumo stiprinimas;
  2. Darbo su skirtingų mokymosi poreikių ir motyvacijos suaugusiųjų grupėmis metodikos ir formos;
  3. Suaugusiųjų konsultavimas karjeros ir tolesnio mokymosi (kvalifikacijos tobulinimo ar naujos profesijos įgijimo) klausimais.