Projektas „Gerumas iš praeities“

Atgal

Projektas „Gerumas iš praeities“

  2021-06-28

Baigėsi ilgalaikis etikos projektas „Gerumui karantino nėra“. Paskutinė projekto tema „Gerumas iš praeities“.  
Paminėdami Gedulo ir vilties dieną jungėmės prie respublikinės pilietinės iniciatyvos, kurią organizavo Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti. Šiais metais Gedulo ir vilties dienos minėjimo simbolis „Gyvybės medis“.
„Gyvybės medžio“ simbolį galima sutikti visame pasaulyje, įvairiose kultūrose. Medis, kaip ir pati gamta buvo labai svarbus mūsų protėviams. Lietuvių liaudies folklore galima rasti palyginimų „stiprus kaip ąžuolas“, „lanksti kaip liepa“, „tiesi kaip eglė“ ir t.t. Lietuva nuo seno buvo miškais turtingas kraštas, todėl medžio motyvais buvo puošiami įvairūs daiktai: langinės, kraičio skrynios, įvairūs buityje naudojami baldai, verpimo ratelius dekoravusios prieverpstės. Audėjos medžio motyvus išausdavo audinyje. Todėl medis, medžio simbolis buvo svarbus mūsų protėviams kaip gamtos, stiprybės, gyvenimo ir gyvybės simbolis. Žmonės, kurie prieš 80 metų buvo ištremti iš savo gimtųjų namų, neteko ne tik savo daiktų, asmeninio gyvenimo, bet prarado ir ryšį su gamta, kuri nuo seno siejo lietuvį. Apie ilgesį Lietuvai, Lietuvos gamtai rašė daugelis buvusių tremtinių ir politinių kalinių savo atsiminimuose.
 Medis simbolizuoja ir gyvybę. Buvę politiniai kaliniai ir tremtiniai, kaip tie medžiai, yra istorijos pasakotojai, perduodantys žinią, ką patyrė jie, jų tėvai ar seneliai. Gyvybės medis, kaip simbolis – istorija perduodama iš kartos į kartą, tarsi nuo medžio šaknų į kamieną, o iš kamieno į šakas.
Babtų gimnazijos 5-11 klasių mokiniai per etikos pamokas skaitė tremtinių eiles ir prisiminimus, atskleidžiančius visą jų patirtą siaubą ir pažeminimą tremties ir įkalinimo metais.
Gimnazijoje buvo organizuota 5 kl. ir 2b kl. mokinių kūrybinių darbų paroda „Gyvybės medis“ (mokyt. J. Kuskevičienė, S. Podeckienė). Ši paroda –  praeitis ir ateitis, puoselėjanti istorinę atmintį.
 
Rita Jakienė, Babtų gimnazijos etikos mokytoja

Prisiminti praeitį

Projekto „Gerumas iš praeities“ metu kartu su  5 klasės mokiniais  virtualiai stebėjome Modernaus meno muziejaus  parodą „Sunkus amžius: Vilnius, 1939-1949. Piešiniuose bei rašinėliuose išreiškė savo įspūdžius apie tai, ko pamiršti negalima. „Mano nuomone, prisiminti praeitį reikia, nesvarbu, kokia ji , net jei ir labai sunki, tragiška. Be praeities daug ko nesužinosi ir bus sunkiau suprasti dabartį...Prisimindami praeitį tampame stipresni...“, -rašė 5 klasės mokinė. Elena A.

7,8,9 klasės mokiniai, pažiūrėję parodą, dalyvavo viktorinoje.

 Aurelija Maciukaitė, Kulautuvos pagrindinės mokyklos etikos mokytoja