Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įgyvendinimas Kauno rajone 2019 m.

Atgal

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įgyvendinimas Kauno rajone 2019 m.

  2020-03-12

Įgyvendinant Kauno rajono savivaldybės 2019-2020 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi plėtros veiksmų plane (patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. TS-319) numatytas veiklas buvo sukurtas neformaliojo suaugusiųjų švietimo (NSŠ) įgyvendinimo Kauno rajone stebėsenos klausimynas, kurio turinys ir klausimai buvo suderinti su Kauno rajono NSŠ patarėjų taryba. Siekiant išsiaiškinti, kokias suaugusiųjų mokymo/si paslaugas teikia NSŠ teikėjai, kokiomis lėšomis finansuojamas suaugusiųjų mokymasis, 2020 m. vasario mėn. atlikta Kauno rajono NSŠ teikėjų apklausa ir parengta situacijos analizė, su kuria galite susipažinti čia: Situacijos analizė