Pedagoginės stažuotės

Atgal

Pedagoginės stažuotės

  2020-06-22

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija tęsia ES struktūrinių fondų projektą "TĘSK" 2018–2022 m., kurio metu bus išbandomas pedagoginės stažuotės modelis. Pedagoginė stažuotė – vienų metų trukmės pradedančiojo pedagogo profesinės veiklos švietimo įstaigoje laikotarpis, skirtas plėtoti ir gilinti studijų metu įgytas kompetencijas darbo vietoje, sklandžiai integruotis į švietimo įstaigos bendruomenę gaunant tikslingą pagalbą. Pedagoginė stažuotė pirmaisiais pedagogo profesinės veiklos metais yra profesinio augimo etapas, kuris privalomas visiems, pradėjusiems dirbti švietimo įstaigoje.
Skelbiame mentorių – pedagogų, turinčių atitinkamų kompetencijų ir pagal švietimo ir mokslo ministro nustatytą tvarką galinčių teikti konsultacinę, didaktinę ir (ar) dalykinę pagalbą kitiems pedagogams ir studentams, sąrašą